Nieuws

Energiebesparing in de akkerbouw

Voor akkerbouwbedrijven die veel energie verbruiken is energiebesparing verplicht. Er zijn veel mogelijkheden. Het toepassen van energiebesparende maatregelen is vrij snel rendabel.

In 2008 hebben overheid en de agrosectoren in een convenant vastgelegd dat ze energie willen sparen, duurzame energie willen gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. Dat akkerbouwers veel kunnen doen, blijkt uit het artikel 'Eenvoudig besparen' dat in Landbouwmechanisatie verscheen. Het vakblad verwijst naar de verplichting om met energiebesparing aan de slag te gaan. Die verplichting die voortvloeit uit de activiteitenregeling Milieubeheer, geldt voor akkerbouwbedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kuub aardgasequivalenten brandstof verbruiken.

Energiegebruik

Uit informatie van Agentschap NL over energiebesparing voor akkerbouwers, blijkt dat dieselbrandstof voor akkerbouwbedrijven de belangrijkste bron van energie is. Het zorgt voor 77% van het totale energiegebruik. Per hectare werd in 2009 gemiddeld 146 liter diesel gebruikt, gemiddeld 4900 liter per bedrijf. Elektriciteit wordt vooral voor bewaring en apparatuur gebruikt. Met 18% is elektriciteit een ander belangrijk deel van het energiegebruik. In 2009 gebruikte een bedrijf gemiddeld 13.300 kWh per jaar.

Maatregelen

Om energiebesparing te realiseren is door de overheid een lijst met erkende maatregelen gepubliceerd. De lijst voor de agrarische sector, die in 2016 werd gepubliceerd, telt 27 verschillende maatregelen, zo is te lezen in het artikel in Landbouwmechanisatie. Veel maatregelen kun je vrij makkelijk doorvoeren. Zo worden in het artikel toerengeregelde ventilatoren genoemd, een hoogrendementsketel, het isoleren van leidingen of toepassing van led-verlichting. Vervanging door led-verlichting is volgens berekening rendabel bij meer dan 2900 branduren, maar vaak kan die vervanging al eerder uit. Door de verlichting te koppelen aan bewegingsmelders, kun je ook energie besparen. 

(Bron foto: Shutterstock)