Nieuws

Energiebesparing in de bloembollensector

De bloembollensector wil in de toekomst energieneutraal en klimaatneutraal telen. De sector heeft die ambitie vastgelegd in verschillende afspraken en convenanten. Een brochure laat zien dat de sector al veel bereikt heeft.

De bloembollensector heeft in 2007 een Meerjarenafspraak-energie gemaakt met de overheid gemaakt waarin de sector zich verplichtte tussen 2007 en 2011 de energieefficiëntie te verbeteren met 2,2% per jaar. Bovendien wilde de sector het aandeel duurzame energie verhogen met 0.4% per jaar. In 2012 is die De Meerjarenafspraak is in 2011 die afspraak verlengd tot 2015. Daarnaast heeft de bollensector in 2008 het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend. In dit convenant is namens de sector de ambitie vastgelegd om in nieuwe bedrijven vanaf 2020 (economisch rendabel) klimaatneutraal te kweken en te telen.

Brochure

De vernieuwde Energiebrochure Bloembollen 2017 geeft een samenvattend overzicht van wat de sector bereikt heeft sinds de eerste Meerjarenafspraak Energie uit 1995. De sector wil toewerken naar een energieneutrale bloembollensector. Uit de brochure blijkt dat er al veel mogelijk is. Het energiegebruik kan door toepassing van diverse maatregelen nu al gehalveerd worden. En de verwachting is dat dit dit in de toekomst dit energiegebruik nog verder kan dalen door toepassing van nieuwe, nu nog niet in de praktijk geteste methoden.

Nieuw onderzoek

De opstellers van de brochure hebben veel informatie toegevoegd over onderzoek naar onder meer CO2-schadedrempels, Meerlagenteelt 2.0 en zonnedaken. Voor aanvullende informatie verwijst de brochure naar andere rapporten of informatie die online beschikbaar is, zoals de Checklist 'Energiebesparende maatregelen voor bloembollenbedrijven'.

De brochure is tot stand gekomen op verzoek van de Stuurgroep ‘Schone en Zuinige Bloembollen’ waarin het ministerie van Economische Zaken, de KAVB en RVO.nl zijn vertegenwoordigd.

(Bron foto: Jan Nijman)