Nieuws

Energiebesparing in de bollensector

Bloembollentelers kunnen veel energie besparen tijden het bewaren en drogen van bloembollen. In een kennisarena laten verschillende bedrijven zien welke mogelijkheden er zijn. Groen Kennisnet ontsluit die kennis in een dossier.

Met eenvoudige maatregelen is energie en geld te besparen op verlichting, gebouwen en machines op het hele bedrijf, dat geldt ook voor de bloembollensector. In 2008 heeft de sector het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend waarin de ambitie is vastgelegd om in nieuwe bedrijven vanaf 2020 klimaatneutraal te kweken en te telen. De sector wil jaarlijks de energie-efficiëntie verbeteren met 2,2% en het aandeel duurzame energie verhogen met 0,4%.

Mogelijkheden

Er is veel mogelijk bij het drogen en bewaren van de bloembollen of in de broeierij. Er kunnen duurzame energietechnieken worden toegepast zoals het gebruik van zonnecollectoren, toepassing van zonnepanelen, gebruik van warmtepompen, warmtewisselaars, windturbines of warmte-koude-opslag.

Kennisarena

Om kennis te delen organiseert het IDC Bollen & Vaste planten op vrijdag 13 februari in samenwerking met de Greenport Duin- en Bollenstreek een kennisarena. Diverse bedrijven laten zien wat er mogelijk is zoals de toepassing van een ethyleengestuurde bewaring- en klimaatcomputer of een demonstratie over doormeten droogwanden. Tegelijk met deze kennisarena lanceert Groen Kennisnet het dossier 'Klimaat en Energie Bloembollensector' met verwijzingen naar rapporten, achtergrondinformatie en checklisten.


(Bron foto: xx)