Nieuws

Energiebesparing in glastuinbouw door innovatie

De Nederlandse glastuinbouw werkt aan energiezuinige productiemethoden: door gebruik te maken van sensoren, blockchains of te schermen.

Bij 'Het Nieuwe Telen', zoals dat een paar jaar geleden in de glastuinbouw is geïntroduceerd, gaat het er om energiezuinig te telen en tegelijkertijd een optimale productie te halen. Een van de mogelijkheden om energie te besparen is het gebruik van een klimaatscherm. Met zo'n scherm kun je al snel 25% energie besparen, maar die schermen zorgen ook voor een beter kasklimaat en gewasgeszondheid, zo blijkt uit het artikel 'Scherm naar hoofdrol in klimaatsturing' dat in KAS Magazine verscheen. Tomatenteler Ewout Valstar deelt er zijn ervaringen met schermen.

Lichttransmissie

Het vakblad besteedt in een reeks artikelen aandacht aan energie in de glastuinbouw. Een van de aspecten is licht, een belangrijke productiefactor voor planten. In de wintermaanden is de hoeveelheid zonlicht tien keer lager dan in de zomer. Voor een optimale productie is het belangrijk zo veel mogelijk licht in de kas te laten. Heb je 1% meer licht, dan kan dat 0,8% meer productie van tomaten opleveren.  De lichtdoorlatendheid of lichttransmissie van kasdekmaterialen is daarom een belangrijke productkwaliteit.

De meting van die eigenschap gebeurt vaak bij droge materialen, terwijl in de winter er vaak condensatie optreedt. Door de condens kan de lichtdoorlatendheid flink veranderen, zo is te lezen in het artikel 'Hogere lichttransmissie bij condensatie'. Soms is de lichtdoorlatendheid of transmissie zelfs hoger. Uit de meetresultaten blijkt dat de transmissie van helder glas 2 tot 5% lager wordt bij condens, terwijl sommige typen diffuus glas juist meer licht doorlaten. Er wordt nu een nieuw meetprotocol ontwikkeld om de lichttransmissie bij condens te meten in situaties zoals die in de kas ook voorkomen.

Sensoren

Het is voor een teler belangrijk het kasklimaat goed in de gaten te houden. Je kunt het kasklimaat heel goed volgen met draadloze sensoren. Met die sensoren kun je gegevens verzamelen over instraling, PAR-licht, planttemperatuur, bodemvocht en  bladdikte zo blijkt uit het artikel 'Groene vingers maken plaats voor sturen op data'. Met 15 sensoren kun je de homogeniteit in een hele kas meten. Zo nodig pas je temperatuur- en vochtverdeling aan.  Met de gegevens die door de sensoren verzameld worden, kun je meer. Je kunt ze elders gebruiken door ze te laten koppelen aan theoretische teeltmodellen, die vervolgens in adviezen uitmonden. Dat maakt telen op afstand mogelijk.

Blockchain

In het artikel 'De toekomst is aan de digitale tuinder' gaat het vakblad verder in op mogelijkheden om data elders te gebruiken. In het artikel introduceert het vakblad het begrip Blockchain, een netwerk van losse computers. Tuinders kunnen met hun gedigitaliseerde kas deel uitmaken van zo'n blockchain. Die blockchains bieden kansen voor samenwerking bijvoorbeeld in de energielevering. Een glastuinder die warmte uit geothermie levert kan via een blockchain een goede match zoeken tussen de warmte die hij kan leveren en de warmte die gevraagd wordt. Blockchains zijn nog volop in ontwikkeling.

(Bron foto: Shutterstock)