Nieuws

Energieneutrale melkveehouderij

Steeds meer melkveehouders werken aan verduurzaming van hun energieverbruik. De fotonenboer, een melkveehouder in Vierakker, produceert niet alleen elektriciteit met zonnepanelen. Hij slaat het ook op in batterijen.

Melkveehouders Jan Borgman en Erna Roeterdink uit Vierakker in de Achterhoek produceren naast melk ook elektriciteit. Als fotonenboer oogsten ze fotonen. Maar anders dan veel andere bedrijven, leveren ze die energie niet direct terug aan het net, maar slaan ze het op in batterijen. In 2010 startte het bedrijf  het project 'Fotonenboer' als een innovatief vijfjarig project van Courage, de innovatieorganisatie van de melkveesector. Doel van het project was te onderzoeken hoe je een betere afstemming tussen vraag en aanbod van duurzame energie kunt realiseren.

Batterijen

Voor een betere afstemming in tijd is het handig energie op te slaan in batterijen. Daarom werd bij de aanvang van het project een zogenaamde Redox Flow-batterij geïnstalleerd die op basis van vanadium werkt. Vakblad Chemie Magazine schrijft over die technologie in het artikel 'Energieneutrale melk'. Helaas bleek na vierenenhalf jaar dat er in die batterij een technisch probleem optrad. De batterijen werkten niet meer goed. Toch was dat niet het einde van het experiment.

Het bedrijf ICL Industrial Products in Terneuzen, een bedrijf dat onderzoek doet naar de toepassing van 'zink-bromide (Zn/Br) flow cell-technologie' voor energieopslag, zag mogelijkheden. Het bedrijf installeerde bij de fotonenboer een nieuwe batterij, opnieuw als experiment. ICL wil onderzoeken welke kostendaling nodig is om deze techniek haalbaar te maken. ICL ziet dat de urgentie voor deze toepassingen groot is. 'Er is een schreeuwende behoefte aan opslag,' aldus managing director Edie Engels.

Mestvergisting

Dat energieneutraal melk produceren ook anders kan, laten Koen Dendauw en Greet Scherilynck in het Vlaamse Sint-Eloois-Winkel zien in een artikel in vakblad Veeteelt. Ze maken optimaal gebruik van de mest van hun 65 melkkoeien zodat het bedrijf meer energie produceert dan het verbruikt. De koeien leveren voldoende mest voor een pocketvergister die meer dan het verbruik van 60.000 kwH kan produceren.

(Bron foto: Pixabay.com)