Nieuws

Energietransitie in de melkveehouderij

Meer dan de helft van de elektriciteit die door melkveehouders gebruikt wordt, is duurzaam opgewekt schrijft vakblad Veeteelt. Maar dat betekent niet dat de sector energieneutraal is. Er liggen nog veel mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en mestvergisting.

De ambitie van Duurzame zuivelketen, een initiatief van zuivelondernemers en melkveehouders, is dat de Nederlandse melkveehouderij in 2030 energieneutraal is. Die ambitie sluit aan bij het nationale klimaatakkoord van de Nederlandse overheid. Hierin staat dat in 2030 minimaal 35 miljard kilowattuur aan elektriciteit duurzaam op land moet worden opgewekt.

De Nederlandse melkveehouders zijn inmiddels op weg om die doelen te realiseren. Op een kwart van de melkveestallen liggen inmiddels zonnepanelen, aldus vakblad Veeteelt in een artikel over de energietransitie in de melkveehouderij. Het gebruik van duurzame elektriciteit bij melkveehouders is in 2018 met zo’n 10% gestegen. En 59% van de stroom die melkveehouders gebruiken is duurzaam geproduceerd, zo blijkt uit de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen.

Energietransitie

Omschakeling naar een duurzaam energiegebruik verloopt in verschillende stappen. Het begint met energie besparen, legt Luuk van Wezel van ZLTO in het artikel uit. Melkveehouders hebben veel energie bespaard door gebruik te maken van energiescans van zuivelverwerkers. Volgens cijfers van de Duurzame Zuivelketen lag het elektriciteitsverbruik op melkveebedrijven in 2018 op gemiddeld 57 kWh per 1000 kilo melk. De 25% slechtst presterende bedrijven hadden een verbruik van maar liefst 70 kWH per 1000 kilo melk of meer, terwijl de 25% best producerende bedrijven met minder dan 41 kWH per 1000 kilo melk toe konden.

Zelf duurzame energie opwekken is de tweede stap in de energietransitie. Van Wezel constateert dat er een toenemende belangstelling is voor opwekking van energie voor eigen gebruik. Melkveehouders doen er daarbij goed aan in gesprek te gaan met de omgeving. Grootschalige energieprojecten roepen namelijk snel weerstand op.

Salderen

Omdat de mogelijkheden om winstgevend stroom terug te leveren in Vlaanderen beperkt zijn, is het belangrijk het verbruik van elektriciteit en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit op elkaar af te stemmen. Dat kun je doen door activiteiten te spreiden. In Nederland is het nu nog mogelijk de afname en levering van elektriciteit onbeperkt met elkaar te verrekenen (salderen), maar dat zal worden afgebouwd. Daarom zal de noodzaak voor afstemming ook in Nederland toenemen.

(Bron foto: Pikrepo)

Publicaties

(5)