Menu
Nieuws

Energietransitie in de melkveehouderij

Meer dan de helft van de elektriciteit die door melkveehouders gebruikt wordt, is duurzaam opgewekt schrijft vakblad Veeteelt. Maar dat betekent niet dat de sector energieneutraal is. Er liggen nog veel mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en mestvergisting.

false

false

false

Publicaties

(5)