Nieuws

Enquête 'GroenPact versnellingsprogramma Digitalisering en Technologisering'

Het versnellingsprogramma ‘Digitalisering en Technologisering’ van Groenpact wil via een enquête beter inzicht krijgen in de manier waarop de groene kenniskolom ontwikkelingen op dit gebied oppakt.

Groenpact – en daarmee de Groenpact partners – heeft de ambitie om te zorgen voor samenhang, samenwerking en versnelling en een platform te bieden voor dialoog en coalitievorming aan te jagen rond arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing, en praktijkinnovatie via vier versnellingsprogramma’s (arbeidsmarkt, kennisdeling, internationalisering en digitalisering & technologisering.

Ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en technologisering gaan heel snel. Dat geeft de volgende uitdagingen voor de groene kenniskolom

  • hoe zorg je ervoor dat je zo flexibel bent om nieuwe inzichten in het onderwijsprogramma op te nemen dat je bij blijft?
  • hoe zorg je ervoor dat je je docenten blijft bijscholen op dit vlak, zodanig dat ze nieuwe ontwikkelingen begrijpen, (eventueel) zelf kunnen onderwijzen en in ieder geval kunnen verbinden in een bredere context?
  • hoe kun je goed aansluiten op en samenwerken met het bedrijfsleven en de grijze onderwijskolommen?
  • en hoe kun je als groene kenniskolom actief en zichtbaar bijdragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken?

Om het versnellingsprogramma ‘Digitalisering en Technologisering’ vorm en inhoud te geven willen we graag uw mening hebben over hoe u het nu georganiseerd heeft en of u voorbeelden heeft die actief opgepakt kunnen worden in het versnellingsprogramma.

(Bron foto: Shutterstock)