Menu
Nieuws

Erkenning mineralenconcentraat als kunstmest dichterbij

Mineralenconcentraat, een product dat ontstaat bij verwerking van organische mest, zou een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing voor het mestoverschot, mits het erkend wordt als kunstmest. Een erkenning door de Europese Unie lijkt dichterbij.

false