Nieuws

Erkenning mineralenconcentraat als kunstmest dichterbij

Mineralenconcentraat, een product dat ontstaat bij verwerking van organische mest, zou een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing voor het mestoverschot, mits het erkend wordt als kunstmest. Een erkenning door de Europese Unie lijkt dichterbij.

Mineralenconcentraat ontstaat na verwerking van de dunne fractie van organische mest. Het bevat stikstof en kalium in lage concentraties. Omdat het geen fosfaatplaatsingsruimte inneemt en de stikstof direct werkt, kan het bijdragen aan een oplossing voor het Nederlandse mestoverschot. Door het lage gehalte aan stikstof, leent het concentraat zich prima voor precisielandbouw, schrijft vakblad Pig Business. En anders dan bij de productie van kunstmest, komen er geen broeikasgassen vrij en wordt er geen aardgas gebruikt.

Beperkende regelgeving

Maar regelgeving staat het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger niet toe. In de regelgeving voor de Kaderrichtlijn Water worden alle dierlijke uitwerpselen, zelfs al zijn ze verwerkt, beschouwd als organische mest. En de meststoffenverordening van de EU schrijft voor dat een meststofstof minstens 2% stikstof of kalium moet bevatten om als kunstmest te worden aangemerkt. Dat gehalte wordt niet bereikt met de huidige mestverwerkingstechnieken niet gehaald. De kunstmestindustrie heeft zich via de Fertilizers Europe sterk gemaakt voor deze bepaling.

Erkenning

Europarlementariër Jan Huitema maakt zich in het artikel 'Mineralenconcentraat dichtbij EU-erkenning' sterk voor erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. In 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een nieuwe meststoffenverordening. Meststoffen die onder deze verordening vallen krijgen een CE-keurmerk, zodat ze in de EU vrij verhandeld mogen worden. Vakblad Boerderij berichtte onlangs dat de landbouw- en milieucommissie van het Europees Parlement hebben ingestemd met de nieuwe meststoffenverordening, met daarin het voorstel om verwerkte producten uit dierlijke mest te erkennen als CE-erkende meststof.

Oplossing

De vraag is of mineralenconcentraat echt een oplossing is voor het mestoverschot. In het artikel in Pig-Business zijn mestverwerkers niet allemaal enthousiast. Ze hebben ervaring opgedaan in een pilot proef die loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2017. Hoewel mestverwerker Theo Willems mineralenconcentraat een goed product vindt, ziet hij problemen bij de afzet. Vanwege transportkosten moet je het in de directe omgeving afzetten. Bovendien is de aanvoer van mest continu, terwijl je het concentraat maar in een beperkte periode tussen maart en juni mag uitrijden, zo luiden zijn bezwaren.

Anderen zijn positiever. Mestverwerker Jan Reniers zegt dat het mineralenconcentraat vooral gebruikt voor grasland, aardappelen, bieten en graan. LTO-vertegenwoordiger Harry Kager, die de onderzoekspilot begeleidt, heeft de hoop dat het mineralenconcentraat Europees erkend wordt als kunstmest, zodat de pilotstatus opgeheven kan worden. Hij denkt dat het een duurzame oplossing is voor mestverwerking.

(Bron foto: Shutterstock)