Menu
Nieuws

Ervaringen beekherstel gebundeld

Afgelopen decennia kregen rechtgetrokken beken nieuwe meanders en flauwe oevers. En beheerders namen meer maatregelen om het beekdallandschap te herstellen. Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit heeft ervaringen gebundeld.

false