Nieuws

Ervaringen met Richtlijn Droogzetten koeien

Antibiotica vallen sinds kort onder het strengste regime van de diergeneesmiddelenwet: alleen de dierenarts mag ze voorschrijven en toepassen. Preventieve toediening, zoals tijdens het droogzetten van koeien, mag niet meer. Hierover verscheen een richtlijn. Wat zijn de ervaringen?

Vakblad Veeteelt vroeg aan diverse melkveehouders en andere belanghebbenden en betrokkenen wat zij vinden van de Richtlijn Droogzetten (droogzetten is het stoppen van melken van een koe, waardoor de uier [tijdelijk] opdroogt). Vakblad Veehouder en Veearts geeft de hoogtepunten uit de richtlijn, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De richtlijn, zo is te lezen in de vakbladen, maakt onderscheid tussen preventief en curatief gebruik van antibiotica.

Alleen nog curatief

Veehouder en Veearts over het verbod: ‘Dierenartsen mogen droogzetters met antibiotica nog slechts voorschrijven als uit melkonderzoek blijkt dat de betreffende koe een uierinfectie heeft. Bij koeien die met antimicrobiële middelen worden drooggezet, is dus altijd sprake van een curatief (= genezend) gebruik’. In de richtlijn zijn grenzen opgenomen, uitgedrukt in aantal cellen (weefselcellen en witte bloedcellen). Wiki Melkwinning, hoofdstuk uiergezondheid: ‘In een gezonde uier ligt het aantal cellen onder de honderdduizend cellen per milliliter’.

Vakblad Veeteelt meldt dat van curatief gebruik sprake is als het celgetal van een koe tijdens de laatste melkcontrole voor droogzetten hoger is dan 50.000 cellen per milliliter. ‘Voor vaarzen staat de grens op 150.000 cellen per milliliter. Dieren die onder deze grenzen scoren, behoren volgens de richtlijn niet meer met antibiotica te worden drooggezet.’

Maatwerk en preventieve maatregelen

De eind vorig jaar verschenen richtlijn biedt geen pasklare antwoorden, is te lezen in Veeteelt. Uitgegaan wordt van een ‘gemiddeld bedrijf’. Caroline Huetink, namens de KNMvD, betrokken bij het opstellen van de richtlijn: ‘Dit betekent dat afwijken in specifieke gevallen kan, mits onderbouwd door de dierenarts. Bovendien zullen bedrijven met een hoger tankmelkcelgetal ook meer individuele koeien hebben met een verhoogd celgetal’.

Huetink laat verder weten dat met het verbeteren van het droogstandsmanagement meer is te verdienen dan met het toedienen van een tubetje antibiotica: ‘Door te zorgen voor zowel een goede weerstand als een lage infectiedruk denk ik dat selectief droogzetten een succes kan worden’. In de vakbladen worden nog andere aandachtspunten genoemd in dit verband. Denk aan het zorgen voor weinig stress, bijvoorbeeld door te zorgen dat elke koe een vreet- en ligplek heeft, of -ondanks de extra inspanning- aparte huisvesting van koeien die drooggezet worden.

Watergift

Sommige melkveehouders zijn hier al volop mee bezig. Een geïnterviewde laat weten dat hij koeien die drooggezet moeten worden een apart rantsoen voert met veel stro en een klein beetje voer van de droge koeien. 'Water krijgen ze nog wel, het onthouden van water vind ik dieronvriendelijk. Soms melk ik een koe die nog veel melk geeft één maal daags, dat gaat met een robot vrij gemakkelijk.'

(Bron foto: Pixabay)