Nieuws

Essentaksterfte vooral in Noord-Nederland

Essentaksterfte, een nieuwe ziekte in Nederland, grijpt vooral in Noord-Nederland om zich heen. Beheerders kunnen niet veel meer doen dan kappen, dunnen of snoeien. Het beheer is divers.

In Noord-Nederland kampt men op grotere schaal met essentaksterfte, zo blijkt uit een enquête die vakblad Boomzorg in november hield. Uit de Bomenmonitor over deze ziekte, een special gepubliceerd op 25 november, blijkt dat vooral noordelijke boombeheerders met de handen in het haar zitten. Ze kappen aangetaste bomen en planten - bij gebrek aan kennis over minder vatbare cultivars - andere boomsoorten terug. Iepen zijn bij hen populair. De beheerders vrezen dat essentaksterfte de essenpopulatie kan decimeren. Maar in Zuid-Nederland lijkt men zich minder zorgen te maken.

Beheer

Essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus pseudoalbidus, is al sinds de jaren negentig bekend. In Polen en Litouwen veroorzaakte de schimmel sterfte bij essen. In 2012 werd de ziekte voor het eerst aangetroffen in een jonge aanplant in Groningen. Aanvankelijk was er weinig bekend over deze ziekte. Pas in 2006 is aangetoond dat het om een schimmel gaat.

De schimmel tast vooral jongere en verzwakte bomen aan en veroorzaakt taksterfte, maar de boom sterft niet meteen af. Uit oogpunt van veiligheid grijpen een vijfde van de beheerders in en kappen bomen. Andere proberen aantasting te voorkomen door minder te dunnen en te snoeien. Sommige beheerders planten geen enkele es meer aan. Het beheer is divers. Afgelopen jaar heeft het bosschap een beheeradvies opgesteld.

Kennis

Hoewel er afgelopen jaar veel nieuwe kennis beschikbaar is gekomen over deze ziekte, ontbreekt voldoende kennis over vatbaarheid en resistentie van de soorten. Een oproep om via crowdfunding vervolgonderzoek te financieren, leverde weinig op. Opvallend is dat boomkwekers zeggen geen last te ondervinden van deze ziekte.

Vakblad Boomzorg besteedt in een serie artikelen aandacht aan de ziekte: onderzoek, vatbaarheid, resistentie en beheer. In Groningen en Friesland heeft de Iepenwacht hun takenpakket verbreed. Ze houden onder den naam Bomenwacht nu ook de essen in de gaten.


(Bron foto: Pixabay)