Nieuws

EU remt innovatie met CRISPR-Cas

Met de CRISPR-Cas-techniek kun je heel gericht mutaties aanbrengen in het DNA waardoor je veel sneller aan innovatie in de land- en tuinbouw kunt werken. Binnen de EU valt deze techniek onder de strenge wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen. Veredelingsbedrijven trekken hun conclusies.

De EU remt innovatie, kopte Wagenings Universiteitsblad Resource op 18 oktober. Aanleiding is het besluit van het Europese Hof dat de CRISPR-Cas techniek onder de strenge wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (gmo’s) valt. Dit betekent dat je als veredelaar - wanneer je gebruik maakt van die techniek - je een tijdrovende en kostbare toelatingsprocedure moet volgen voordat gewassen mogen worden verbouwd en verhandeld. In landen als de VS en Japan valt deze techniek niet onder een gmo-procedure. Daar kun je dus veel sneller werken, aldus Resource in het artikel 'Innovatie in de verdrukking'.

GMO-regelgeving

Met CRISPR-Cas kun je heel gericht veranderingen aanbrengen in het DNA van bacteriën, planten en dieren. Daarmee is die techniek een verbetering ten opzichte van de klassieke technieken, waarbij je veranderingen aanbrengt door radioactieve straling of een chemische reactie. Die veranderingen zijn veel ongerichter. Onderzoekers en veredelaars hoopten daarom dat CRISPR-Cas uitgezonderd zou worden van de gmo-regelgeving. Maar het Europees Hof oordeelde dat de veiligheid van deze nieuwe techniek is nog niet vastgesteld.

Buiten Europa

Het gevolg van dit besluit is dat verdelingsbedrijven hun conclusies trekken. Sommige bedrijven, zoals HZPC of KWAS verplaatsen hun onderzoek naar buiten Europa. Andere veredelingsbedrijven zijn wat voorzichtiger. Zo gebruikt groenteveredelaar Rijk Zwaan CRISPR-Cas wel in het onderzoek, maar niet in het veredelingswerk.

Wat veredelaars doen, is dat ze CRISPR-Cas gebruiken om nieuwe of betere eigenschappen uit te testen in hun researchafdelingen. Als dat dan lukt, maken ze hun vinding daarna na met gangbare technieken. De innovatie verloopt dan wat langzamer.

Onderzoeksopdrachten ingetrokken

Het besluit van het Europese Hof heeft ook consequenties voor het onderzoek. In het artikel in Resource zegt directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group dat enkele bedrijven hun onderzoeksopdrachten op het gebied van CRISPR-Cas al hebben teruggetrokken. Van den Ende denkt dat de kleinere bedrijven, die werken met specifieke gewassen in kleinere marktsegmenten, nadeel ondervinden van dit besluit. Juist zij hebben behoefte aan goedkope technologie en kortere procedures.

(Bron foto: Shutterstock)