Nieuws

EUFORGEN: 25 jaar Europese samenwerking over behoud van genetische diversiteit in bossen

Het Europese Forest Genetic Resources-programma (EUFORGEN) werkt al 25 jaar lang aan het behoud en het duurzaam gebruik van genetische bronnen van bossen. Het programma wordt sinds vorig jaar gehost door het European Forest Institute (EFI).

Europees netwerk

EUFORGEN is een netwerk programma en brengt deskundigen samen om informatie en ervaringen uit te wisselen over het behoud en gebruik van genetische bronnen in bossen. In dit netwerk wordt beleid geanalyseerd en op wetenschap gebaseerde strategieën, hulpmiddelen en methoden ontwikkeld om het beheer van genetische bronnen van bossen te verbeteren.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het coördineren van de verdeling van klimaatzones waarin genenconserveringsunits aangewezen worden. Conserverings units zijn plekken waar belangrijke populaties van oorsprong voorkomende (autochtone) bomen en struiken groeien.

Klimaatverandering

Dit jaar vond de 14e stuurgroep vergadering van EUFORGEN plaats in Luxemburg, waar 28 nationale coördinatoren uit verschillende landen bijeenkwamen om het werkplan voor de komende jaren van het programma vast te stellen. De komende vijf jaar zal de nadruk liggen op het verder ontwikkelen van een conserveringsstrategie van bossen in de Europese Unie in relatie tot klimaatverandering. Daarnaast zal EUFORGEN inventariseren welk aanvullend onderzoek en beleid nodig is op het gebied van beheer van genetische bronnen van bossen.

(Foto: Stuurgroep EUFORGEN)