Nieuws

Europeanen waarderen natuur

De inwoners van Europa waarderen de natuur voor haar intrinsieke waarde: de wilde dieren, ongereptheid en biodiversiteit. Oerbossen worden het meest gewaardeerd. Natuur is de moeite waard te beschermen en de overheid is daarvoor verantwoordelijk, vinden ruim 9000 burgers.

Wat versta je onder natuur? Zijn stadsparken natuur? Of weilanden met bloemen? Vind je dat er te veel nadruk is op natuurbescherming? Of juist niet? Dit zijn vragen die ruim 9000 Europese burgers beantwoordden in een enquête over natuurbeleving. Als onderdeel van een Europees Natuurverkenningproject van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is in september 2014 in negen EU-landen een enquête uitgevoerd. Doel van die enquête was het natuurbeeld van de Europese burgers in beeld te brengen. Wat zijn hun opvattingen over natuur? En hoe belangrijk is natuurbescherming?

Oerbossen

Oerbossen worden door de meerderheid (90%) van de ondervraagden als meest natuurlijk beschouwd, zo blijkt uit het rapport 'Citizens’ images and values of nature in Europe'. Het laagst scoren stadsparken. Soms zijn er wat verschillen te zien tussen de landen, zo blijkt uit het rapport. Zo vinden beschouwen Fransen weilanden met bloemen vaker als natuur dan inwoners uit Nederland, Groot-Brittannië of Polen. En op de vraag of natuurbescherming niet te veel nadruk krijgt, reageren inwoners uit Nederland en Slowakije iets vaker instemmend dan uit Duitsland en Zweden. Maar de verschillen zijn niet groot.

Intrinsieke waarde

Het merendeel van de Europese inwoners waardeert de natuur vooral om de intrinsieke waarde: de ongereptheid, de aanwezigheid van wilde dieren en de biodiversiteit. Inwoners vinden het belangrijk dat de natuur beschermd wordt. Meer dan tweederde vindt niet dat er teveel nadruk op natuurbescherming ligt. En de overheid heeft daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.

Inspiratiebron

De enquête is gehouden in negen EU Lidstaten: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het project is bedoeld als inspiratiebron voor een nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie voor na 2020, schrijft PBL. Het eindrapport van het project komt naar verwachting begin 2017 uit.

(Bron foto: Pixabay)