Nieuws

Europees netwerk voor genetische diversiteit in landbouwhuisdierrassen.

Versterking van de communicatiestrategie, verdere ontwikkeling van het Europese netwerk van dierlijke genenbanken en strategieën voor regionale rassen die landsgrenzen overschrijden, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse en Belgische trekpaard en het Kempisch heideschaap.

Dit waren onderwerpen die tijdens de bijeenkomst van Het European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP) zijn besproken. Het ERFP is het Europese netwerk van Nationale Coördinatoren dat zich sinds 2001 richt op samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen Europese landen. Dit in het kader van de implementatie van het wereldwijde FAO Global Plan of Action for Animal Genetic Resources, om de wereldwijde genetische diversiteit in landbouwhuisdieren veilig te stellen en het gebruik te bevorderen. De recente ERFP bijeenkomst vond plaats van 21 mei tot 24 mei in Madrid, Spanje en werd georganiseerd door het Spaanse Ministerie van Landbouw.

Rol van CGN

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen University & Research vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in het ERFP netwerk. CGN medewerkers dragen bij aan de verschillende ERFP werkgroepen: Ex-situ conservering; In-situ behoud en valorisatie; documentatie en informatie.

Het ERFP-netwerk is ook nauw verbonden aan een aantal EU Horizon 2020 projecten. De resultaten van het IMAGE project werden gepresenteerd en besproken met het ERFP-netwerk.

Samenwerking tussen Europese netwerken van planten, dieren en bomen

ERFP participeert ook in het EU Horizon 2020 GenRes Bridge project. Dit project  richt zich op de ontwikkeling van een Europese strategie voor Agrobiodiversiteit en op versterking van de drie netwerken (gewassen, landbouwhuisdieren en bomen) op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw.

(Bron foto: CGN)