Nieuws

Europese bossen en de toekomst

Het gebruik van bos als bron van hernieuwbare grondstoffen via bioraffinage en groene energie kan goed samengaan met behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit.

Dat heeft prof.dr.ir. Gert-Jan Nabuurs gezegd bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar European Forest Resources aan Wageningen University op 12 februari. Nabuurs voorziet een belangrijke rol voor het Europese bos in de vergroening van de economie.

Vraag en aanbod

Deze vergroening zal de vraag naar hout als grondstof doen groeien. Aan de aanbodzijde zal tegelijkertijd de milieudruk op het bos toenemen, bijvoorbeeld onder invloed van klimaatverandering. Het onderzoek van prof. Nabuurs zal zich daarom toespitsen op strategische analyses van de toekomstige ontwikkeling van het bos onder een veranderende marktvraag en milieuomstandigheden. Duurzaam Europees bosbeheer is ook voor Nederland van groot belang omdat Nederland een belangrijke importeur is van Europees hout, zegt hij in zijn rede 'The future of European forests'.

Productie en bescherming

Bossen zijn niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, maar vervullen ook ecosysteemdiensten zoals de regulatie van de koolstof- en waterhuishouding. Daarnaast biedt bos een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit en uiteraard zorgt bos voor de productie van hout. Op het moment daalt de biodiversiteit in het bos en er is volgens prof. Nabuurs weinig aandacht voor goed bosbeheer: "Door te investeren in goed beheer en beleid kan de bescherming van de biodiversiteit juist beter hand in hand gaan met de productie van grondstoffen en de werkgelegenheid op het platteland van Europa."

Europees onderzoek

Nabuurs onderzoek beperkt zich dus niet tot Nederland. "Vanuit mijn vakgebied ga ik onderzoek doen naar de toekomstige ontwikkeling van het Europese bos. We modelleren de bosdynamiek en het bosbeheer en verrichten metingen aan de gezondheidstoestand van het bos in heel Europa", licht prof. Nabuurs toe. "Dat geeft inzicht in de effecten op de lange termijn, bijvoorbeeld voor de functievervulling van bossen, voor houtproductie, maar ook voor natuurbeheer en CO2-vastlegging". Het is de bedoeling dat het onderzoek inzichten oplevert voor multifunctioneel bosbeheer.


(Bron foto: Pixabay)