Nieuws

Europese Commissie wil geen chloorkip, maar wel azijnkip

Naar aanleiding van het vrijhandelsakkoord TTIP tussen Europa en de Verenigde Staten heeft de Europese Commissie gezegd geen chemisch ontsmette chloorkip te willen toelaten. Maar de commisie overweegt om andere ontsmettingsmiddelen wel toe te staan.

In het nieuwsbericht 'Kippen in de toekomst mogelijk ontsmet met azijnzuur' van de Volkskrant, staat dat de Europese commissie overweegt om het ontsmetten van pas geslachte kippen met het middel perazijnzuur - een chemische verbinding van azijnzuur en waterstofperoxyde - toe te laten. Volgens de Volkskrant is dat opmerkelijk omdat het ontsmetten van vlees in Europa gevoelig ligt.

Ontsmetten heel gewoon

Volgens het artikel is het in de Verenigde Staten en de rest van de wereld heel gewoon om vlees na het slachten te ontsmetten voor het verpakt wordt. Om bacteriële besmetting met salmonella of campylobacter te voorkomen, wordt de kip ondergedompeld in een chloorbadje. In de Europese Unie zijn voorstellen voor dit soort chemische ontsmetting altijd verworpen omdat veel lidstaten en het Europees Parlement dit niet willen.

Andere middelen

Nu de Europese Commissie chemische ontsmetting met andere middelen dan chloor toch toegelaten wil krijgen, lijkt het volgens milieuorganisatie Friends of the Earth of er toch langzaam aan wordt toegegeven aan de druk van de Amerikanen. De Commissie heeft Perazijnzuur en drie andere middelen voorgelegd aan de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Die heeft geen bezwaar tegen deze middelen, maar ook niet tegen de behandeling met chloor.

Niet veiliger, wel goedkoper

Of het vlees door de chemische ontsmetting veiliger wordt, is maar de vraag. Volgens de in het artikel aangehaalde levensmiddelenmicrobioloog Marcel Zwietering van de Wageningen Universiteit is ondanks het ontsmetten de ziektedruk in Amerika ongeveer even hoog als in Europa.

Maar volgens het artikel 'Europa kiest niet voor chloor- maar perazijnkip' op Foodlog betekent dit dat de Amerikanen het economisch beter doen. De Amerikaanse methode van ontsmetten aan het einde van het traject (end of pipe) is namelijk een stuk goedkoper dan de Europese methode om de keten zo schoon en veilig mogelijk te laten werken.

Concurrentie

Volgens het rapport 'Competitiveness of the EU poultry meat sector' van LEI Wageningen UR kan de Europese pluimveesector door de Europese regels op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu onmogelijk concurreren op de wereldmarkt waar dit soort regels niet gelden.