Nieuws

Europese coördinatie belangrijk voor behoud van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren

Versterking van het netwerk van genenbanken, ondersteuning van de instandhouding van gezonde fokpopulaties van lokale dierrassen, of advisering over Europese regelgeving. Het Europese netwerk van Nationale Coördinatoren (ERFP) timmert aan de weg!

Het ERFP netwerk (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) draagt met haar activiteiten bij aan de implementatie van het wereldwijde actieplan voor het behoud van dierlijke genetische diversiteit, zoals landen dat zijn overeengekomen bij de FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. Vanuit het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) wordt de rol van Nationale Coördinator voor Nederland ingevuld.

Een brede genetische basis - variatie tussen en binnen dierrassen – is cruciaal om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in de markt, de maatschappij, productiesystemen of het klimaat. Zonder genetische diversiteit is fokkerij en instandhouding van gezonde populaties onmogelijk, en kan niet worden bijgedragen aan verduurzaming van productiesystemen en aan voldoende, gezond en gevarieerd voedsel.

Jaarvergadering

In de ERFP jaarvergadering op 26-27 Augustus 2017 in Tallinn is het werkplan voor het komende jaar vastgesteld. ERFP coördineert het Europese netwerk van genenbanken (‘ex situ’ behoud), het zorgt ervoor dat de status van alle rassen in Europa wordt bijgehouden in de Europese database EFABIS, en het ondersteunt het levend (‘in situ’) behoud van rassen door uitwisseling van “good practices”, kennis en ervaringen.

De Nationale Coördinatoren hebben hun visies en ervaringen gedeeld over Access and Benefit Sharing (Nagoya Protocol en EU regelgeving) en andere EU beleidsterreinen. Er is van gedachten gewisseld over de verdere implementatie van de EU fokkerijregelgeving en over de ontwikkeling van een EU Horizon 2020 project om de (samenwerking tussen de) Europese netwerken voor plant, animal en forest genetic resources te versterken.

Samenwerking met IMAGE

Ook zijn veterinaire belemmeringen voor de ontwikkeling van genenbanken en voor het gebruik van genenbank materiaal besproken met belanghebbenden. Dit deel van de bijeenkomst was georganiseerd  in samenwerking met het lopende EU Horizon 2020 project IMAGE (Innovative Management of Animal Genetic Resources). ERFP zal de komende tijd op Europees niveau aandacht vragen voor deze knelpunten bij de herziening van de EU veterinaire regelgeving.

(Bron foto: ERFP)