Nieuws

Europese soja nog geen duurzaam alternatief

Soja uit Latijns-Amerika is een belangrijke eiwitbron in Nederlands veevoer. Maar het vinden van een duurzaam en betaalbaar Europees alternatief om deze import te vervangen, valt nog niet mee.

Er zijn verschillende redenen om te zoeken naar alternatieven voor Amerikaanse soja. Het maakt Europa en daarmee ook Nederland minder afhankelijk van de wereldmarkt voor voedselvoorziening. Zeker in tijden van internationale crisis is het risicovol om voor een groot deel van je voedselvoorziening afhankelijk te zijn van gebieden die ver weg liggen.

Daarnaast is het makkelijker om mineralenkringlopen binnen Europa te sluiten, als er geen grootschalige import van mineralen uit andere delen van de wereld is. Bovendien zorgt de import van grote hoeveelheden soja uit Amerika voor hoge transportkosten en uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen.

Europees alternatief

De veevoerindustrie is daarom op zoek naar duurzame en betaalbare alternatieve eiwitbronnen uit Europa. Maar volgens een rapport van Livestock Research van Wageningen UR is dat nog niet zo makkelijk. Als wordt gekeken naar de CO2-uitstoot, dan is de grootschalige verbouw van soja in Nederland en Oekraïne even vervuilend als soja uit Brazilië. Volgens de onderzoekers worden de transportkosten en emissies voor soja dan wel minder, maar daar staat tegenover dat soja de maisteelt verdringt en Europa meer mais moet importeren uit Noord-Amerika. Daarbij is de sojateelt in Europa minder efficiënt dan de maisteelt.

De onderzoekers hebben ook naar alternatieve Europese eiwitbronnen bekeken, maar ook die zijn economisch (nog) niet interessant. Algen bevatten veel eiwitten, maar om ze te verwerken tot veevoerbrokken kost nu nog meer energie dan het transport van soja. Meelwormen zijn een andere alternatieve bron van hoogwaardige eiwitten, maar ze groeien alleen bij relatief hoge temperaturen, wat in het Nederlandse klimaat ook niet gunstig is.

Slachtafval

Volgens het rapport is er een kosteneffectief alternatief waarmee je vooral de fosforkringloop goed kunt sluiten. Dat is het gebruik van diermeel ofwel processed animal protein (PAP) als kippenvoer. PAP is een restproduct uit slachterijen. Hoewel onderzoek heeft uitgewezen dat je PAP veilig kunt gebruiken als veevoer voor kippen, mits je het in gespecialiseerde voerfabrieken verwerkt, is het sinds 2000 verboden vanwege BSE of de gekkekoeienziekte. Deze optie is daarom politiek gezien niet erg waarschijnlijk.


(Bron foto: Pixabay)