Nieuws

Europese Unie voert strengere regels in voor de handel in ivoor van olifanten

Olifant - IanZA via Pixabay
Bron foto: IanZA, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Ivoor
  • Interessant voor
    Beleidsmakers
Meer informatie
Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt grotendeels door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse en de Aziatische olifant zijn daarom streng beschermde CITES-dieren. De Europese Unie gaat strengere regels invoeren voor de handel in ivoor van olifanten. het IFAW pleit ook voor samenwerking met lokale gemeenschappen m olifanten beter te beschermen.

Achtergrond

Ondanks een verstrekkend internationaal verbod op de handel in ivoor hebben olifantenstroperij en ivoorhandel recordniveaus bereikt. Jaarlijks worden naar schatting 20 000 à 30 000 Afrikaanse olifanten gestroopt. Als gevolg van de aanhoudende vraag naar ivoor in sommige regio's van de wereld, worden olifanten nog steeds gedood. Dit vormt een bedreiging voor het voortbestaan van hun populaties. Hierdoor zijn veel olifantenpopulaties in Afrika gedecimeerd, ook doordat grensoverschrijdende criminele netwerken steeds vaker in de illegale handel zijn betrokken.

Aanscherping regels

De verdere aanscherping van de EU-regels inzake de handel in ivoor volgt op eerdere maatregelen in het kader van het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten van 2016, met name het verbod op de uitvoer van onbewerkt ivoor waartoe in 2017 is besloten. Samen met de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie, schorten de nieuwe richtsnoeren ook de handel in bewerkt ivoor binnen de EU op, tenzij aan strikte voorwaarden is voldaan. Volgens de nieuwe regels is de handel binnen de EU in bewerkte ivoorproducten alleen toegestaan indien de producten in kwestie dateren van vóór 1947. Commerciële transacties zullen alleen worden toegestaan met een certificaat van de autoriteiten van de lidstaten. Zulke certificaten kunnen ook nog steeds worden verleend voor handel binnen de EU in muziekinstrumenten die ivoor bevatten van vóór 1975. Er gelden aanvullende beperkingen voor de invoer in en wederuitvoer uit de EU van ivoor.

Room to roam: ruimte om rond te lopen

Het  International Fund for Animal Welfare (IFAW) moedigt de EU aan om ook te investeren in alternatieve bestaansmogelijkheden voor inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die samen kunnen gaan met het leven van wilde dieren. Om olifanten te beschermen tegen bedreigingen en ruimte te bewaren waarin ze zich vrij kunnen bewegen, zodat hun soort kan overleven, werkt het IFAW met succes samen met lokale gemeenschappen en andere partners. Zo is in Kenya de afgelopen jaren een drastische daling van de stroperij te zien, met betere bestaansmiddelen voor mensen, en bescherming van essentiële landschappen tegen ontwikkeling. In 2020 zijn er in heel Kenia slechts 11 olifanten gedood door stropers. In 2013 waren dat er nog 386. De ondersteuning van IFAW – samen met anderen – aan de Kenya Wildlife Service in Amboseli en Tsavo heeft bijgedragen aan dit succes.

Meer informatie

(7)
Handel in ivoor: Commissie actualiseert regels om de meeste vormen van ivoorhandel in de EU een halt toe te roepen, European Commission, december 2021 Ending most ivory trade in the EU - guidance and amendments, Europese Commissie, December 2021 Een veilige doortocht voor olifanten in Afrika, nieuws NatureToday, januari 2022 Ivoor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Verbod op de ivoorhandel in de EU, International Fund for Animal Welfare (IFAW), 2019 CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), website EU-regeling voor de handel binnen de EU in en de wederuitvoer van ivoor, (2017/C 154/06), richtsnoeren, Europese Commissie