Nieuws

Examens robotmelken afgenomen door fabrikanten

Examens laten afnemen door bedrijven; voor leerlingen AOC Oost is dit reeds de praktijk. Hun kennis van geautomatiseerde melkrobots wordt getoetst door de desbetreffende fabrikanten. In een filmpje vertelt onder meer een docent van AOC Oost hoe school en fabrikanten samenwerken.

De docent, Klaas Koorn, vertelt hoe leerlingen van AOC Oost aan het trainen zijn geweest voor het diploma robotmelken. Dit doen zij bij boeren in de buurt. De examens worden vervolgens afgenomen door de fabrikant van de robot waarmee de leerlingen hebben getraind. Elk jaar leggen de leerlingen voor een ander merk examen af.

Leren van elkaar

In het filmpje vertelt Koorn dat de school is gestart met een fabrikant, waarna al gauw twee andere fabrikanten volgden. Een medewerker van een van de fabrikanten laat weten dat binnen het samenwerkingsverband niet gesproken wordt over ‘merken’ of ‘concurrentie’, sterker nog -aldus een medewerker van een ander merk- de fabrikanten leren van elkaar. Het algemene doel is leerlingen klaar te stomen voor ‘modern melkveehouden’.

Lespakket modern melken

Scholen krijgen steeds meer aandacht voor automatisch melken, zo bleek ook uit een vorig jaar gepubliceerd lespakket over dit onderwerp. Het pakket is in het kader van het KIGO-project ‘Sensortechnologie in de melkveehouderij’ ontwikkeld (KIGO: Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs).

Dit is gedaan door studenten van HAS Hogeschool voor het Citaverde College die hiervan hun afstudeeropdracht maakten. Omdat het materiaal binnen de KIGO-regeling is ontwikkeld, is het gratis beschikbaar voor alle scholen.


Foto: Thinkstock