Nieuws

Exotische boombedreigingen

Strengere importregels door boomvellende bacterie Xylella fastidiosa. Schadelijke exotische tamme-kastanjewesp nu ook in België. Een greep uit de onderwerpen in het Vlaamse vakblad Sierteelt & Groenvoorziening.

Andere plaagdieren waarbij het vakblad in de rubriek Extra – Fytosanitaire actualiteit stilstaat, zijn de perenprachtkever (en het schadebeeld aan enkele Rosaceae-gewassen) en de buxusmot.

Xylella lust veel bomen

De bacterie Xylella fastidiosa beperkt zich niet tot één waardplantensoort of -familie. In Italië infecteerde deze soort ruim een miljoen olijfbomen. De bacterie heeft ruim 300 plantensoorten als waardplant. Zo dook deze vrij recent op in koffieplanten uit Centraal en Zuid-Amerika, maar houdt hij ook van esdoorn, eik, plataan en druif.  Vermoed wordt dat de bacterie die Italië aandeed, is ingesleept met latent geïnfecteerde oleander uit Costa Rica. Zeer recent is Xylella nog vastgesteld in vleugeltjesbloemstruiken in het zuiden van Corsica, waarbij het zou gaan om de 'multiplex'-variant: inheems in Noord-Amerika en veroorzaker van onder meer 'leaf scorch'-symptomen in loofbomen.

Met strengere importregels wil men (verdere) verspreiding van dit 'rampzalige organisme' voorkomen. Zo mogen 160 plantensoorten uit 27 botanische families voorlopig niet meer worden geïmporteerd en wordt scherper toegezien op de import uit Centraal en Zuid-Amerika. Aangaande natuurlijke verspreiding: dit gebeurt door insecten die het xyleem aanprikken om zich te voeden zoals dwergcicaden en schuimcicaden. 'Cicaden vliegen over het algemeen slechts over korte afstanden (tot 100 m). De wind kan ze wel over langere afstanden meedragen'.

Tamme-kastanjegalwesp

Nog zo'n plaagsoort van ver is de tamme-kastanjegalwesp uit China, Dryocosmus kuriphilus: al enige tijd bezig met zijn opmars in Europa, maar nog niet eerder gesignaleerd in België. Tot recent in een natuurgebied. Het dier creëert tijdens de voortplanting gallen (harde behuizingen voor de larven) op de jonge twijgen en bladstengels. 'Aangetaste kastanjebomen gaan daardoor minder groeien en tot 70% minder kastanjes produceren. Volgens ILVO is beheersing van het plaaginsect uiterst moeilijk tot onmogelijk'.


(Foto: I, Pompilid [GFDL, CC-BY-SA-3.0) of CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, via Wikimedia Commons - Nerium oleander geïnfecteerd met Xylella fastidiosa)

Links

(2)