Nieuws

Exportkansen voor Nederlandse agrosector in Japan

Voor de Nederlandse agrosector liggen er kansen voor export naar Japan. Er zijn kansen voor genetisch uitgangsmateriaal om productie van dieren te verhogen, of voor veevoer of exclusieve zuivelproducten. Door een Europees handelsakkoord af te sluiten worden de kansen groter.

Japan is een van de grootste importeurs van agrarische producten en voedingsmiddelen. Toch is dit land voor Nederland maar een kleine afzet markt. Omdat op dit moment de Europese Unie in onderhandeling is met Japan over een vrijhandelsakkoord, het EU-Japan Free Trade Agreement, kan dit veranderen. Mogelijk dat de toegang tot de Japanse markt dan verbetert. Daarnaast wil de Japanse overheid de landbouwsector professionaliseren door de productiviteit te verhogen en kosten te verlagen. Het rapport 'Kansen voor de Nederlandse dierlijke agrosector in Japan' laat zien dat er kansen liggen voor de Nederlandse agrofoodsector.

Veehouderijproducten

De Japanse veehouderij produceert niet genoeg voor de eigen markt. Het land importeert veel veehouderijproducten. Japan produceert circa 40% van de binnenlandse consumptie van rundvlees, 60-70% van de consumptie van varkensvlees en 75% van de consumptie van pluimveevlees zelf. Het aantal melkveebedrijven in Japan is de afgelopen 15 jaar gehalveerd en het aantal koeien gegroeid van 52 naar 77 koeien per bedrijf. De productie van varkens- en pluimveevlees is afgelopen jaren gestegen, die van eieren en rundvlees is ongeveer gelijk gebleven en de productie van melk is gedaald.

Exportproducten

Voor consumentenproducten liggen er dus kansen maar de concurrentie op de wereldmarkt is groot. Voor Nederlandse producten zijn er kansen, mits die hoogwaardig zijn en een zekere exclusiviteit hebben. In 2015 waren de vijf belangrijkste Nederlandse exportproducten naar Japan varkensvlees, zuivel, bollen en planten, andere voedingsproducten en veevoer of voer voor huisdieren. Vooral kaas doet het goed. De export daarvan is stabiel. Het lijkt erop dat de export van varkensvlees en overige producten toeneemt.

Kansen

Er zijn met name kansen voor hoogwaardige producten zoals genetisch uitgangsmateriaal om de dierlijke productie te verhogen, schrijft het rapport. Daarnaast kan de Nederlandse agrosector kennis inbrengen om productieverbetering te realiseren. Mocht het handelsverdrag met Japan gesloten worden - de Europese Commissie houdt het nu op eerste helft 2017 - dan liggen er kansen.

(Bron foto: Shutterstock)