Menu
Nieuws

Exportperikelen in veehouderij

De exportmarkt voor zuivel, vee en mest verandert snel. Afschaffing van het melkquotum, invoering van fosfaatrechten en de Russische importboycot hebben invloed op de export. De export van fokvee zit in een val en de export van mest stijgt explosief.

false