Menu
Nieuws

Externe prikkels stimuleren boeren om koolstof in de bodem vast te leggen

Om klimaatdoelstellingen te halen zou de landbouw in 2030 jaarlijks 0,5 tot 1,0 Mton CO₂-equivalenten moeten vastleggen door duurzaam bodemkoolstofbeheer. Akkerbouwers en melkveehouders staan hier positief tegenover, maar zien nog wel veel belemmeringen. Externe prikkels kunnen belemmeringen wegnemen.

false

false