Nieuws

Extra eisen Milieukeur ten opzichte van 'Varken van Morgen'

Stichting Milieukeur onderzoekt de mogelijkheden om Milieukeur af te stemmen op het Varken van Morgen van het CBL, maar criteria zullen ambitieuzer blijven.

Kip en Varken van Morgen

Na het rapport van de Commissie Van Doorn in 2011 heeft Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), waarin food service en supermarkten zijn verenigd, afspraken gemaakt om het varkens- en pluimveevlees te verduurzamen: de Kip en het Varken van Morgen. Hiervoor komt er een basaal bovenwettelijk duurzaamheidsniveau, waardoor stappen worden gezet in de verbetering van omstandigheden voor mens, dier en milieu. Samenwerking tussen alle schakels in de keten is hierbij onmisbaar. Het CBL initiatief richt zich op de drie thema’s dierenwelzijn, milieu, en mens en gezondheid. In de periode tot en met 2020 moeten de CBL normen worden geïmplementeerd.

Varken van Morgen en Milieukeur

SMK (Stichting Milieukeur) onderzoekt in de herziening van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke producten Varkens de mogelijkheden om de Milieukeur-eisen voor varkens af te stemmen op die van de eisen van het 'Varken van Morgen'. De eisen voor het Varken van Morgen komen in veel gevallen overeen met die van Milieukeur criteria voor varkens. Op een behoorlijk aantal punten loopt Milieukeur vóór op het Varken van Morgen. Omdat Milieukeur is bedoeld voor voorlopers in de markt, zullen de criteria ambitieuzer blijven dan die van CBL, om daarmee een onderscheidend duurzamer en geborgd product te kunnen aanbieden.

Extra eisen Milieukeur

Voor Milieukeur gelden enkele extra eisen zoals strengere eisen aan de mineralenexcretie en lager energieverbruik. Dierenwelzijn heeft meer aandacht door een eis voor minder slachtafwijkingen hetgeen ook samenhangt met een betere diergezondheid en betere technische resultaten. Met betrekking tot huisvesting gelden extra eisen voor de guste en dragende zeugen, de vreetruimte voor de dieren en klimaatbeheersing. Milieukeur biedt via keuzemaatregelen de mogelijkheid om extra maatregelen te nemen die aansluiten bij de bedrijfsvoering van de deelnemer.


(Bron foto: Milieukeur)

Publicaties

(1)

Links

(7)