Menu
Nieuws

Extra inspanningen nodig om klimaatdoelen te halen

Het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte 1990 lijkt niet haalbaar, zo blijkt uit een recente analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd.

false

Publicaties

(8)