Nieuws

Extra inspanningen nodig voor maatschappelijke acceptatie veehouderij

Maatschappelijke acceptatie vraagt om meer maatregelen in de sector dan voldoen aan Europese normen voor dierenwelzijn en milieu. Dit blijkt uit de rapportage van de commissie Alders, naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over megastallen.

Dialoog megastallen

In april van dit jaar vroeg staatsecretaris Bleker van EL&I aan Hans Alders de maatschappelijke dialoog over megastallen vorm te geven en hierover te rapporteren. Via onder meer een internetdialoog, burgerpanels een stakeholderconferentie en aanvullende gesprekken met stakeholders is de discussie vorm gegeven.

Van mega naar beter

In het rapport ‘Van mega naar beter’ wordt het hele proces van de totstandkoming van het rapport beschreven. Het rapport concludeert dat doorgaan met ‘business as usual’, dat wil zeggen slechts voldoen aan de Europese richtlijnen geen optie is volgens de meerderheid van dialoogdeelnemers. Voor maatschappelijke acceptatie (license to produce) van de veehouderij zullen op het gebied van welzijn en milieu extra inspanningen (een ‘plus’ op de basiseisen) moeten worden gedaan.

Reacties politieke partijen

In het dagblad Trouw noemt de PvdA het rapport nietszeggend omdat er geen enkel voorstel gedaan wordt op welke manier de veehouderij kan veranderen. Ook de Partij voor de Dieren (PVDD) is negatief. Groen Links ziet in het rapport een bevestiging van haar standpunten. Het wetenschappelijk bureau van de PVDD, de Nicolaas G. Pierson Foundation publiceerde een rapport met daarin een rapportage van het onderzoeksbureau ‘Motivaction’ waaruit zou moeten blijken dat de dialoog over megastallen niet goed was opgezet. Uit het onderzoek van Motivaction onder 1027 personen kwam naar voren dat de overgrote meerderheid van de mensen niet op de hoogte was van de dialoog. Veel ondervraagden gaven aan wel te hebben deelnemen wanneer zij op de hoogte waren geweest.

LTO: evenwicht in debat toekomst veehouderij

Land en tuinbouworganisatie LTO is positief over de rapportage. Volgens hen is door de rapportage meer evenwicht gebracht in de discussie. Het gaat nu meer om de uitvoering op de bedrijven dan over de schaalgrootte. LTO onderkent echter dat de veehouderij voor grote veranderingen staat.


(Bron foto: Rijksoverheid)