Menu
Nieuws

Extra stikstof na mechanische onkruidbestrijding

Net als alle bodembewerking heeft mechanische onkruidbestrijding effect op de bodem. Door de bewerking komt er zuurstof en organische stof in de bodem. Door vertering van de organische stof komt een aanzienlijke hoeveelheid stikstof vrij.

false