Nieuws

Factsheets: duurzame stallen en nevenvoordelen

Om veehouders te ondersteunen in hun keuze voor een bepaald type ‘emissie arme’ stal, zijn vier stalsystemen geïnventariseerd. Daarbij is niet alleen gekeken naar de uitstoot van gassen en fijnstof, maar ook naar nevenvoordelen, nadelen en economische haalbaarheid.

De concepten die onder de loep genomen zijn, zijn ‘Luchtconditionering met Warmte Koude Opslag (WKO) in varkensstallen’, ‘TerraSea voor vleeskuikens’, ‘V-vormige mestband voor gescheiden afvoer mest en urine bij vleeskalveren’ en ‘Vrije Keuzestal voor melkvee' (zie het rapport: 'Nevenvoordelen duurzame stalconcepten').

Verbetering arbeidsomstandigheden

Aan het onderzoek namen veehouders deel die gebruik maken van emissie reducerende technieken. Zij zijn geïnterviewd over hun ervaringen en de neveneffecten die zij bemerken. Geconcludeerd wordt dat voor de onderzochte systemen de ondernemers resultaten zien: ‘de dierproductie, diergezondheid en de bedrijfseconomische resultaten geven de indruk dat de stalsystemen deze positief beïnvloeden’.

De auteurs van het rapport noemen het opvallend is dat ‘alle ondernemers concluderen dat het nieuw gebruikte systeem leidt tot een verbetering in arbeidsomstandigheden’. Opgemerkt wordt dat dit niet altijd één op één te koppelen is met het systeem (met een ander systeem zou dit mogelijk ook haalbaar zijn).

Integrale aanpak

Nog een gegeven dat de onderzoekers opvallend vinden, ‘is dat geen van de ondernemers een duidelijke link durft te leggen tussen het antibioticagebruik en het gebruikte stalsysteem. Hiervoor wordt verwezen naar het management en, voor de TerraSea stallen, naar de kwaliteit van de aangeleverde kuikens’.

Verder wordt geconcludeerd dat de systemen die in het onderzoek zijn meegenomen zich onderscheiden vanwege de integrale aanpak ‘ten opzichte van andere stalsystemen waar veel meer een uitruil tussen milieu, dierwelzijn en diergezondheid plaats vindt’. Vooral TerraSea en Vrije Keuze stal kennen die integrale aanpak.

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, Projecten LTO Noord en Flynth accountants en adviseurs in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en gefinancierd vanuit het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(6)