Nieuws

Factsheets over energietransitie in de agrarische sector

Afstemming tussen productie en vraag van duurzaam geproduceerde elektrische energie op het agrarisch bedrijf is een van de grootste uitdagingen. Waterstof kan daar een rol inspelen, blijkt uit een factsheet. Er zijn meer factsheets over de energietransitie op het agrarisch bedrijf.

De Nederlandse ambitie is om in 2050 volledig over te stappen op gebruik van hernieuwbare energie. En die energie moet het liefst zoveel mogelijk decentrale opgewekt worden. Voor de de agrarische sector is hierin een rol weggelegd omdat de sector de ruimte heeft om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren.

Handvatten

Het project 'Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie' - een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen LTO-Noord, Alliander, Stedin, Windunie, Petawatts, Wageningen University & Research en ECN-TNO - wil invulling geven aan de rol van de agrarische sector in de energietransitie door de bijdrage van de landbouw zodanig op te schalen dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt.

Er liggen wel veel kansen, maar er zijn ook vragen te beantwoorden. Welke impact hebben deze innovaties je de bedrijfsvoering? Hoe stem je vraag en aanbod in de energieketen? En hoe kun je door samen te werken met andere partijen werken aan nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke acceptatie? Om agrarisch ondernemers handvatten te bieden, zijn er verschillende factsheets ontwikkeld: over burgerparticipatie, over elektrisch beregenen bijvoorbeeld of de toepassing van waterstof in de agrarische sector.

Waterstof

Waterstof (H₂,) is een licht ontvlambaar en is geschikt als energiedrager. Je kunt waterstof produceren uit water via waterelektrolyse. Het gas kun je vervolgens weer gebruiken als brandstof voor bijvoorbeeld mobiliteit, warmtevoorziening en elektriciteitsproductie, zo meldt de factsheet Waterstof in de agrarische sector. Waterstof is als energieopslagmedium een goede oplossing om vraag en aanbod van overtollige elektriciteit in de energieketen op elkaar af te stemmen. In de factsheet is informatie opgenomen over mogelijke investeringen aanpassingen op het bedrijf.

(Bron foto: Shutterstock)