Nieuws

Fijnstof, waar komt het vandaan?

Het RIVM heeft de samenstelling en verspreiding van fijnstof van verschillende bronnen onderzocht. Eén van die bronnen is de veehouderij.

Het wegverkeer is de bekendste bron van fijnstof. Het is echter lang niet de enige bron. Ook industrie, scheepvaart en bouwplaatsen produceren fijnstof. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft informatie verzameld over de samenstelling en verspreiding van fijnstof van verschillende bronnen. Hiervan zijn twee bronnen uit de agrarische sector: de intensieve veehouderij en de diervoederindustrie.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de bijdrage van de verschillende bronnen aan de fijnstofconcentratie in de omgeving grofweg tot maximaal enkele kilometers is te identificeren. Over de fijnstofemissie van het wegverkeer blijkt veel bekend te zijn, over de emissie van andere bronnen is weinig tot niets bekend. De fijnstofconcentraties worden vaak wel binnen het bedrijf gemeten, maar niet buiten het het perceel.

De samenstelling en deeltjesgrootte is ook onderzocht. Dit blijkt per bron zeer verschillend te zijn. Hierdoor verschilt ook de concentratie die schadelijk is voor de mens.  Het is dus niet mogelijk de gezondheidseffecten van fijnstof die in stedelijke omgevingen zijn aangetoond (met verkeer als belangrijke bron) te vertalen naar effecten van het fijn stof van de onderzochte bronnen. Wel kan worden gesteld dat kleinere deeltjes, deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen en deeltjes met metalen die in water oplosbaar zijn het meest schadelijk zijn.

Omwonenden van diervoederfabrieken klagen vooral over stank, maar hebben geen gezondheidsklachten. Bij omwonenden van veehouderijbedrijven komen wel gezondheidsklachten voor. Het is echter niet bekend of deze klachten samenhangen met het wonen in de buurt van een veehouderijbedrijf. Een onderzoek naar de mogelijke effecten van intensieve veehouderijbedrijven op de gezondheid van omwonenden loopt nog.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)