Nieuws

Film over de toekomst van de melkveehouderij

De film ‘Grutsk’ bestaat uit zes filmportretten van melkveehouders met verschillende bedrijfsvoeringen, zowel traditionele bedrijven als boeren die een nieuwe weg in zijn geslagen. Op 7 november ging de film ‘Grutsk’ in première op het Noordelijke Filmfestival in Leeuwarden.

Deze melkveehouders vertellen hoe het is om boer te zijn, hoe ze omgaan met alle veranderingen en hoe zij de toekomst voor zich zien. Daarnaast bevat de film aanvullende informatie over onder andere de geschiedenis van de melkveehouderij. De film is gemaakt door documentairemaker Rob Busquet. Hij maakt films over mensen met een passie.

Doel film

Het doel van de film Grutsk (Fries voor trots) is het beantwoorden van de vraag wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het (Friese) landschap, de natuur en maatschappelijke acceptatie. Het boerenleven is onderhevig aan veranderingen. Vragen of de bedrijfsvoering van de melkveehouderij moet veranderen, en zo ja hoe en waarom komen aan bod. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van melkveehouders wordt gekeken naar de voor- en nadelen van ieder bedrijfstype.

Bedrijfsmodellen

De verschillen tussen diverse melkveehouderij bedrijfsmodellen worden zichtbaar gemaakt in de film. Zes boeren met een verschillende achtergrond komen aan bod. Deze bedrijfsvormen zijn: biologische bedrijfsvoering, kapitaal intensieve bedrijfsvoering, een transformerend bedrijf, traditionele natuur inclusieve bedrijfsvoering, biologisch dynamische bedrijfsvoering en traditionele natuur inclusieve bedrijfsvoering met oog voor de bodem. Aan de hand van deze zes voorbeelden wordt meer inzicht gegeven in de diverse bedrijfsmodellen in de melkveehouderij. Ook het verdienmodel van deze melkveehouders wordt belicht.

Onderwijs

De film wordt ingezet in het onderwijs, om op deze manier de nieuwe generatie boeren via het onderwijs te bereiken. Samen met Van Hall Larenstein en het Nordwin College is gewerkt aan het ontwerp van de film zodat deze toegepast kan worden in de lessen. De film zal worden gebruikt om meer inzicht te geven in de maatschappelijke discussie over het onderwerp. Het dient als een startpunt voor discussies over de toekomstige bedrijfsvoering voor boeren. Bij discussiepunten kan gedacht worden aan mogelijke alternatieven in de balans van economie en natuur.

Naast het onderwijs wil de Provincie Fryslan, het Wetterskip en LTO de film gaan gebruiken. De trailer van Grutsk is te vinden op youtube: trailer Grutsk. De film is vrij beschikbaar voor andere voorlichtende en educatieve projecten. Op 7 november is de film ‘Grutsk’ in première gegaan op het Noordelijke Filmfestival in Leeuwarden.

(Bron foto: Shutterstock)