Menu
Nieuws

Film over relatie tussen verdroging en bodemfysische eigenschappen gepresenteerd

Op het Praktijkfestival Ondergrond is de nieuwe film van Wageningen Environmental Research over droogte gelanceerd. Afgelopen zomer zijn er veel berichten over verdroging verschenen. Verdroging zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft onder andere gevolgen voor natuur. De uitdaging is om water zoveel mogelijk vast te houden. Kennis van de bodemfysische eigenschappen van de bodem is noodzakelijk om tot oplossingen te komen.

false