Nieuws

Film over relatie tussen verdroging en bodemfysische eigenschappen gepresenteerd

Op het Praktijkfestival Ondergrond is de nieuwe film van Wageningen Environmental Research over droogte gelanceerd. Afgelopen zomer zijn er veel berichten over verdroging verschenen. Verdroging zal als gevolg van klimaatverandering toenemen en heeft onder andere gevolgen voor natuur. De uitdaging is om water zoveel mogelijk vast te houden. Kennis van de bodemfysische eigenschappen van de bodem is noodzakelijk om tot oplossingen te komen.

Die kennis heeft Wageningen Environmental Research in huis, vertelt Dorothée van Tol-Leenders: “We verzamelen bodemdata, die we voor iedereen beschikbaar stellen via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Gebruik die data, benut die data om je systeem te leren kennen en om goede maatregelen tegen de verdroging te nemen.” Alle bodemdata zijn via de BRO gratis te bekijken en te downloaden.

Frans ter Maten, heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe vult aan: “We moeten zorgen dat er geen druppel water het gebied uitgaat. Dat kunnen wij als waterschap niet alleen. Sterker nog: dat moet je met elkaar doen. Daar hebben we Wageningen bij nodig met kennis en kunde, de overheden, gemeenten, provincies, de grondgebruikers ... Dat is makkelijk gezegd, maar het is wel een enorme klus.” De film is nu te bekijken via: Film droogte en bodemfysische eigenschappen.

Praktijkfestival ondergrond

De film over droogte is gelanceerd op het online Praktijkfestival Ondergrond op dinsdag 27 oktober. Wageningen Environmental Research heeft tijdens dit festival sessies over het werken met de geomorfologische kaart en over Bodemfysica en grondwaterdynamiek georganiseerd. De presentaties en de opnames van de sessies zijn beschikbaar op de deze website.

In aanloop naar het Praktijkfestival zijn er een aantal inhoudelijke webinars onder het motto ‘Begin de dag met een BRO’tje' georganiseerd. Wageningen Environmental Research heeft de webinar Hoge resolutie, nauwkeurige kaarten?’ georganiseerd en samen met TNO de webinar ‘Introductie op de BRO modellen’ gegeven. Op deze website kunt u de webinars terugkijken.