Nieuws

Filmpjes over weidevogelbeheer, bodem en koegezondheid

Wil je de gruttopopulatie in stand houden, dan moet je meer doen dan wat we nu doen betoogt Ysbrand Galama op 7 november tijdens een symposium over natuurinclusieve landbouw. Drie filmpjes van dat symposium zijn beschikbaar.

Tijdens het symposium 'Het BOEren Natuurinclusief in beroepspraktijkopdrachten & HOE?!' dat Nordwin College op 7 november 2017 in Leeuwarden organiseerde was er vooral aandacht voor praktische invulling van natuurinclusief boeren. Onderzoeker Ysbrand Galama gaf in zijn inleiding over weidevogelbeheer praktische tips hoe je als melkveehouder je bedrijfsvoering aan kunt passen. Theo Mulder van Mulder Agro benadrukt het belang van een gezonde bodem en dierenarts Gert Hedde gaat in op koegezondheidsaspecten bij gebruik van verschillende typen grasland.

Gruttobeheer

Ysbrand Galama maakt tijdens zijn presentatie over het belang van goed kuikenbeheer duidelijk dat we meer moeten doen om de gruttopopulatie in stand te houden. Voor een stabiele populatie is het nodig dat elk gruttopaar per jaar gemiddeld 0,6 kuiken grootbrengt. Op dit moment is dat gemiddelde in grasland, zonder enige bescherming, niet meer dan 0,16 kuiken per paar. In grasland met agrarisch natuurbeheer is dat gemiddelde wat hoger: 0,28 kuiken. Over de oorzaken van de grote sterfte is hij duidelijk. Maaien is een belangrijke doodsoorzaak. Niet alleen wordt 10% van de kuikens doodgemaaid, ook de predatie van kuikens is sterk gelinkt aan het maaien. Daarnaast zijn er andere oorzaken. Er zijn weinig insecten waardoor het moeilijk is voldoende voedsel te vinden.

Mozaiekbeheer

De meeste gruttokuikens komen rond 10 mei uit. Op dat moment zijn in natuurgebieden 2 tot 3 keer zoveel insecten te vinden als het grasland van melkveehouders. Door het intensieve graslandbeheer blijft de ontwikkeling van insecten achter. De biodiversiteit is laag, de grond is er te droog. Galama noemt tijdens zijn inleiding mogelijke oplossingen zoals mozaïekbeheer, het uitstellen van het maaitijdstop en de aanleg van plas-draszones.

Bodemvruchtbaarheid

Theo Mulder van Mulder Agro uit Kollumerzwaag benadrukt tijdens zijn inleiding het belang van bodemvitaliteit. Bodemleven en organische stof spelen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid. Om boer van de toekomst te blijven, moet je werken aan de gezondheid van de bodem, zegt hij. Een gezonde bodem is een bodem die goed doorworteld is. Zo'n bodem zorgt ervoor dat gewassen goed kunnen groeien, leggen CO2 vast en vormen de basis van biodiversiteit. Hij vindt dat boeren moeten meer kennis van bodemvruchtbaarheid hebben.

In een derde filmpje, die tijdens dit symposium gemaakt is, gaat dierenarts Gert Hegge in op koegezondheidsaspecten van verschillende typen graslanden. Wanneer levert een grasland voldoende voedingswaarde? En levert een verhoogd waterpeil geen risico op leverbotinfecties?

(Bron foto: Shutterstock )