Menu
Nieuws

Financiële prikkel nodig voor methaanreductie veehouderij

Methaan is het broeikasgas dat de CO₂-voetafdruk van de melkveehouderij voor een belangrijk deel bepaalt. Er zijn mogelijkheden om de methaanuitstoot te verminderen door het rantsoen voor koeien aan te passen of door te fokken op vermindering van de methaanuitstoot.

false