Nieuws

Financiële prikkel nodig voor methaanreductie veehouderij

Methaan is het broeikasgas dat de CO₂-voetafdruk van de melkveehouderij voor een belangrijk deel bepaalt. Er zijn mogelijkheden om de methaanuitstoot te verminderen door het rantsoen voor koeien aan te passen of door te fokken op vermindering van de methaanuitstoot.

Een melkkoe produceert per dag tussen de 200 en 650 gram methaan. Dat methaan is afkomstig uit de pens en wordt gevormd door micro-organismen. Bij de omzetting van glucose naar vetzuren wordt in de pens ook waterstofgas geproduceerd. Dat waterstofgas kan door micro-organismen met koolstofdioxide worden omgezet in water en methaan. Dat gasvormige methaan wordt deels uitgeboerd, of komt via het bloed in de longen en wordt dan uitgeademd. Uiteindelijk scheidt de koe 90% van het gevormde methaan uit via de bek, zo legt vakblad Veeteelt uit in een artikel over methaanreductie in de melkveehouderij.

Broeikasgas

Dat methaan is een belangrijk broeikasgas. Een kilo methaan heeft net zo veel effect op de opwarming van de aarde als 28 kilo koolstofdioxide (CO₂). De uitstoot van methaan bepaalt daarom de CO₂-voetafdruk van de melkveehouderij voor een belangrijk deel.

Met het sluiten van het klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw in 2030 met in totaal 3,5 megaton CO₂-equivalenten moet afnemen, waaronder één megaton uit methaan. Onderzoeker Léon Šebek van Wageningen Livestock Research denkt dat dit moet kunnen. Maar hij ziet wel dat het lastig wordt zo lang er geen financiële prikkels zijn om de sector in beweging te krijgen.

Rantsoen

Uit onderzoek blijkt dat er veel mogelijk is via het rantsoen. Je kunt het rantsoen zo samenstellen dat er minder waterstof voor de methaanvorming beschikbaar is. Je moet dan meer zetmeelrijk voer geven of onverzadigde vetzuren of nitraten aan het voer toevoegen. Door de maïsoogst uit te stellen, kun je zorgen dat het droge stofgehalte stijgt en de bestendigheid van het zetmeel toeneemt. Maar er zit een risico aan later oogsten.

Je kunt er ook naar streven gras te oogsten met een hoger gehalte aan vem en ruw eiwit, door het gras jonger te maaien. Uit Vlaams onderzoek bleek dat het vervangen van sojaschroot door een combinatie van bierbostel en koolzaadschroot ook effect had. Daarnaast zijn er additieven die je aan het voer kunt toevoegen, maar die zijn relatief duur, zo meldt het vakblad.

Fokkerij

Een andere mogelijkheid is te fokken op op verlaging van de methaanproductie. Het kenmerk methaanuitstoot blijkt voor een erfelijkheidsgraad van 20% te hebben. Dat betekent dat je kunt selecteren op vermindering van de methaanuitstoot.

(Bron foto: Shutterstock)