Nieuws

Flevoland koploper biologische landbouw

Flevoland is in Nederland koploper als het gaat om biologische landbouw. Maar wat is de betekenis van de Flevolandse biologische landbouw? Voor welke markten produceren die biologisch ondernemers. Waar gaan de producten naar toe, waar worden ze verwerkt en wie consumeert ze?

Van het Flevolandse landbouwareaal wordt 15% ingenomen door biologische landbouw, landelijk is dat gemiddelde niet meer dan 3,4%. En maar liefst 18,4% van het biologische landbouwareaal ligt in Flevoland. Flevoland is daarmee koploper als het gaat om biologische landbouw, aldus het rapport 'Biologische landbouw in Flevoland'. In opdracht van Flevo Campus (Almere) hebben onderzoekers van Wageningen University & Research de omvang, betekenis en het perspectief van de Flevolandse biologische landbouw in kaart gebracht.

Export

De biologische bedrijven in Flevoland doen het goed. De bedrijven zijn er gemiddeld groter in omvang dan elders in het land, en ook de inkomens en vermogenspositie van de biologische bedrijven in Flevoland is gunstig. Het Flevolandse aandeel van de in Nederland van biologische AGF-producten is zo'n 50 tot 80%. De belangrijkste gewassen zijn in Flevoland goed voor een berekende opbrengst van 97 miljoen euro.

Tot die belangrijke gewassen behoren onder meer pootaardappelen, consumptieaardappelen, en diverse groenten. Van gewassen als spinazie, bloemkool, winterpeen en rode biet ligt meer dan 60% van het areaal in Flevoland. Veel biologische producten worden elders in Nederland afgezet of zijn voor de export.

De verwachting is dat de vraag naar biologische producten groeit, maar dat de groei van de biologische landbouw in Flevoland sneller zal gaan dan de groei van de binnenlandse consumptie. Dit betekent dat de export belangrijker zal worden. De vraag is of het de komende jaren lastiger zal worden om meer product te exporteren en of ze op buitenlandse markten kunnen concurreren, wat lastig kan zijn door bijvoorbeeld de Brexit.

(Bron foto: Frauke Feind via Pixabay)

Links

(1)