Nieuws

Floriade als casus gebiedsontwikkeling

Bij eventgerichte gebiedsontwikkeling melden actoren zich in grote getale om te participeren. Eén van de grootste problemen daarbij is dat sommigen vlak voor het evenement afspraken niet nakomen. De Floriade is als voorbeeld onderzocht, met focus op participerende actoren.

In het rapport ‘Floriade – het netwerkevent in gebiedsontwikkeling’ is te lezen dat de hoofdvraag in het onderzoek was hoe een gemeente participerende actoren in een eventgerichte gebiedsontwikkeling als de Floriade aan zich kan verbinden, zodat een duurzame relatie ontstaat en de risico’s voor een gemeente beperkt blijven.

Betrekken, gunnen, contracten

Een aantal conclusies volgt op die vraag. Zo is adequate sturing van belang, evenals ‘overvloedig overleg’ om verrassingen te voorkomen. Actoren moeten ook betrokken worden bij de plannen. ‘Belangrijk daarbij is dat ondernemers ook wat gegund moet worden.’ Verder is in het rapport een model opgenomen waaruit risico’s zijn af te lezen: het onderzoek heeft verhelderd dat de fase waarin het evenement zich bevindt van invloed is op het gedrag en het risicoprofiel van bondgenoten.

Een ander belangrijk aspect om tot een geslaagd evenement te komen zonder al teveel risico voor de gemeente is goede ‘contractvorming’. Denk aan een risicobuffer, het vroegtijdig binden van actoren en hen daartoe bereid krijgen door vrijheden in te bouwen.

Naast de hoofdvraag is een aantal deelvragen geformuleerd. Denk aan: wat is het belang van evenementen voor een stad, welke actoren zijn te onderscheiden en wat is hun rol?

Aanbevelingen

In het rapport zijn 10 aanbevelingen terug te vinden: verbinden van duurzame actoren voor indienen bidbook*, enthousiasmeer actoren, leg actoren in de ‘watten’, netwerk/onderhandel/deal, stuur het netwerk, start zo snel mogelijk met de bouw, wees flexibel en lever maatwerk, ontwikkel event- en gebiedsgericht, communiceer en combineer.

Onderzoek

Voor het onderzoek is gekeken naar het verloop van de Floriades Den Haag/Zoetermeer (1992) en Venlo (2012) en naar de nog te organiseren Floriade Almere 2022. Het onderzoek is verricht door Edwin Bos als thesis voor de Master City Developer (Erasmus Universiteit Rotterdam, Stadsontwikkeling Rotterdam, Technische Universiteit Delft).

* Zie voor een samenvatting van het bidbook van Almere: 'Growing green cities – Floriade 2022; Samenvatting bidbook’.


(Bron foto: Thinkstock)