Nieuws

Focus op darmgezondheid bij vleeskippen

Er zijn veel factoren van invloed op het optreden van een darmontststeking bij vleeskippen. De samenstelling van het voer speelt een rol, maar ook infecties met bacteriën.

Door een verstoring van het evenwicht in de bacteriële flora in de darmen van vleeskuikens kan darmontsteking ontstaan met als gevolg groeiachterstand, verminderde technische prestaties, nat strooisel en meer voetzoolaantastingen. Zo'n verstoring in het evenwicht wordt ook wel dysbacteriose of bacteriële enteritis genoemd. Vakblad Management&Techniek besteedt er aandacht aan in het dossier 'Dysbacteriose bij vleeskippen', een reeks van drie artikelen.

Darmschade

Een infectie met de bacterie Clostridium perfringens lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van dysbacteriose. Die infecties doeken vaker op na de BSE-crisis toen diermeel en antimicrobiële groeibevorderaars in het diervoer verboden werden. Door de bacterie kan er darmschade ontstaan, maar echt typsiche kenmerken zijn moeilijk te omschrijven, aldus het artikel. Bij necrotische enteritis wordt de darmwand geperforeeerd.

Scoresysteem

Het is lastig dysbacteriose vast te stellen. Pluimveedierenarts Maarten De Gussem heeft een scoresysteem ontwikkeld om het niveau van enteritis of darmontsteking op een schaal van 0 tot 10 te bepalen aan de hand van verschillende parameters. Het gaat bijvoorbeeld om het opgeblazen aspect van de darm of het gehalte aan onverteerd voedsel in de einddarm. Ligt de score laag, tussen 0 en 2 dan is de darmgezondheid goed. Liggen de scores tussen 3 en 5, dan spreek je over een milde enteritis.

Het artikel noemt een aantal tips voor darmgezondheid. Zo wordt gesproken over de inzet van organische zuren en probiotica. Je kunt ook een coccidiosevaccinatie laten uitvoeren.

Darmgezondheid

Een tweede artikel in het vakblad gaat over het effect van organische en anorganische zink op die darmgezondheid van vleeskippen. Uit proeven van de studente Annatachja De Grande blijkt dat zinkaminozuurcomplexen
bijdragen tot een betere darmgezondheid. En een derde artikel beschrijft het onderzoek Marta Lourenço van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) naar het effect van de voersamenstelling op de darmgezondheid.

(Bron foto: Pixabay)