Nieuws

Fokken en managen koe: lang leven, veel geven

Veeteelt behandelt in haar juni-nummer een actueel onderwerp: hoe kun je de levensduur van een melkkoe verlengen en haar zoveel mogelijk melk laten geven? Fokkerij én management onder de loep genomen.

Ook antibiotica en welzijn komen aan bod in het Veeteelt-artikel Boer bepaalt levensduur veestapel, maar de nadruk ligt op het streven naar het verlengen van de levensduur van de koe – in combinatie met het geven van veel melk. Management is bepalend voor de levensduur, maar een koe moet het genetisch wel in zich hebben om oud te kunnen worden stelt Veeteelt.

Even oud, 40% meer melk

In 2011 formuleerde LTO het streven de gemiddelde leeftijd van koeien op een bedrijf in 2020 met twee jaar gestegen zou moeten zijn. V-focus (Langere levensduur koe vermindert arbeidsbehoefte) meldt dat de gemiddelde levensduur van koeien sinds 1992 gelijk is gebleven, terwijl de gemiddelde levensproductie (door een hogere jaarproductie) met 40% toenam. Enkele bedrijven slagen er wel in de levensduur te verlengen. 'Daar kan de sector zich aan spiegelen', meldt een woordvoerder van LTO in Veeteelt.

Minder melk, langer leven

Bedrijven die positief presteren op levensduur, zo blijkt uit onderzoek – aangehaald in Veeteelt, realiseren 'door de bank genomen' een iets lagere gemiddelde melkproductie per koe per jaar. V-focus: 'Bekend is dat de levensproductie van een koe sterk afhankelijk is van haar levensduur'. Verder wordt een positieve link gelegd met een hogere afkalfleeftijd van vaarzen, een langere tussenkalftijd (Veeteelt), meer aandacht per koe (preventie) en weidegang (V-focus).

Fokwaarden voor levensduur

In Veeteelt verder aandacht voor het project 'Veerkracht van melkvee': vroegtijdig het risico op ziekte van een dier voorspellen, ook op basis van genetische achtergrond. Verderop meldt een professor dat tussen stieren grote verschillen bestaan betreffende fokwaarden voor levensduur. De professor meldt dat genoomselectie* de fokkerij helpt om op jonge leeftijd fokwaarden te berekenen met een redelijke betrouwbaarheid. Niet alle geïnterviewden in het blad vinden selectie op fokwaarde voor levensduur overigens even zinvol.

Kengetallenoverzichten en bedrijfsaanpak

In genoemde bladen worden nog veel meer levensduurverlengende adviezen genoemd en ook daarmee is niet alles gezegd. Denk ook aan sensoren die gegevens meten bij een koe of de recent, door Stichting Duurzame Zuivelketen, gepubliceerde hulpmiddelen: een kengetallenoverzicht op één A4 met betrekking tot gezondheid, welzijn en levensduur en een methode om aan deze zaken te werken via een bedrijfsgerichte aanpak (Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee).


(Bron foto: Thinkstock)