Nieuws

Fokken, hoe doe je dat?

Levende Have publiceerde in 2010 en 2011 een serie artikelen over fokkerij en erfelijkheid. De reeks van artikelen is gebundeld in het dossier Fokkerij.

De serie artikelen helpt houders van dieren meer bewuste keuzes te maken in hun fokkerijwerk en op die manier bij te dragen aan genetische diversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid. Het dossier is te vinden op de website van Levende Have.

Fokkerij is het verbeteren van de erfelijke aanleg van de dieren in de volgende generatie door de beste dieren uit de huidige generatie te gebruiken als ouderdieren. Wanneer je dat generaties lang systematisch doet, beantwoorden de nakomelingen steeds meer aan jouw doel. Maar in de fokkerij kom je aangename en onaangename verrassingen tegen, omdat bij het doorgeven van de erfelijke aanleg naast een aantal wetmatigheden ook het toeval een rol speelt.

Aan de serie en dit dossier werkten mee: Kor Oldenbroek (Centrum Genetische Bronnen Nederland), Hinke Fiona Cnossen (Stichting Zeldzame Huisdierrassen), Peter Derks (Federatie Verenigingen Dwerggeitenhouders), en Nico Steintjes (stamboek Holland Dexter)


(Bron foto: Ad Boks)