Nieuws

Fokken van vleeskuikens met een beter welzijn

In een artikel in het tijdschrift ‘Animal Welfare’ pleiten Britse onderzoekers voor meer empirisch onderzoek om het conflict tussen rendement en welzijn van vleeskuikens op te lossen. Zij zien de fokkerij als belangrijke oplossingsrichting.

Welzijnsproblematiek bij vleeskuikens

De jarenlange gerichte selectie op snel groeiende vleeskuikens heeft geleid tot een aantal welzijnsproblemen bij snelgroeiende vleeskuikens. De belangrijkste zijn een verhoogde ziektegevoeligheid, hart- en vaatziekten, en locomotieproblemen, en bij de ouderdieren het (te) beperkt voeren om overgewicht te voorkomen. De Britse onderzoekers - Dawkins en Layton - suggereren dat dierenwelzijn middels fokkerij verbeterd kan worden, ondanks het conflict dat lijkt te bestaan tussen een efficiënte productie, veilig voedsel en beter dierenwelzijn.

Snelle groei en dierenwelzijn

Dawkins & Layton zijn van mening dat ondanks de hoge correlatie tussen snelle groei en welzijnsproblemen men toch kan selecteren op dieren die zowel snel groeien als gezond zijn. Hierbij verwijzen zij naar voorbeelden uit de natuur waarbij dieren door natuurlijke omstandigheden, korte zomers op Antartica, gedwongen worden om snel volwassen te worden. Zij pleiten ervoor om op meerdere kenmerken tegelijk te selecteren zoals dat ook bij natuurlijke selectie gebeurt.

Koppelen groei vleeskuikens en ouderdieren

De selectie op groei heeft zich hoofdzakelijk op de groei van de dieren op jonge leeftijd gericht en niet op de eigenschappen van de volwassen dieren. Dawkins en Layton pleiten hier voor het onderzoeken van de mogelijkheden om dieren te fokken die goede groeieigenschappen op jonge leeftijd hebben en niet (of nauwelijks) beperkt gevoerd te hoeven worden op volwassen leeftijd.

Uitgaan van een grote genetische variatie

De onderzoekers geven aan dat het succes van een fokprogramma voor een belangrijk deel afhangt van een brede basis (grote genetische variatie). Zij adviseren om te beginnen met de genenpool van de bestaande commerciële lijnen aangevuld met “missende” genen uit andere populaties. Om welzijn een hogere prioriteit binnen fokkerijprogramma’s te geven pleiten zij voor het (empirisch) onderzoeken van de mogelijkheden om het conflict tussen commerciële doeleinden en welzijn te verkleinen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)