Nieuws

Fokkerij melkvee in beweging

De fokkerij van melkvee is in beweging door de introductie van nieuwe fokwaarden en genomics, de informatie over erfelijke eigenschappen. In vakblad Mangement&Techniek geven verschillende fokkerijorganisaties hun visie over de veranderingen in de fokkerij.

'Veehouders vragen meer dan ooit,' zegt fokkerij adviseur Eddy Tierens. 'Ze willen meer kilogrammen melk produceren met een maximale hoeveelheid
kilogrammen vet en eiwit.' Maar er zijn meer fokkerijdoelen die je als veehouder voor ogen kunt hebben: vruchtbaarheid of gezondheid. Fokkerijorganisatie World Wide Sires (WWS) vindt dat veehouders een bij de fokkerij een plan moeten hebben. Ze moeten voor ogen hebben waar ze naar toe willen. Welke stappen neem je dan? De meerwaarde van de fokkerij moet duidelijk zichtbaar zijn.

Genomics

De Amerikaanse fokkerijorganisatie WWS geeft fokadviezen gebaseerd op afstammingsgegevens waarbij de adviseurs kijken naar inteelt, erfelijke gebreken, melksnelheid en karakter. De adviseurs van deze organisatie geven hun visie in het eerste artikel in het dossier 'Fokkerijorganisaties in de melkveehouderij'. Naast de afstammingsgegevens maken ze ook een analyse van de sterkten en zwakten van ieder dier. Genomics, de informatie over erfelijke eigenschappen, helpt de fokkerij snel vooruit vindt manager Bert Soetebier. Het belang van genetica wordt vaak onderschat, zegt hij.

Ideale koe

In een tweede artikel geven adviseurs Kristoff De Muynck en Bas Engelen vaneen KI-bedrijf hun visie. 'Fokkerij is selectie,' zo leggen ze uit. 'Wat je niet wil, selecteer je weg. Zo bouw je aan de ideale koe.' In het artikel leggen ze uit wat een ideale koe is: Die koe moet goed in het skelet zitten. Ze moet diep en breed zijn, met een breed kruis en een brede uier. Zij moet goed in balans zijn en met goede verhoudingen. En er moeten vier goede benen onder staan. Hoe beter een koe stapt, hoe gezonder oud ze wordt. Ook De Muynk en Engelen zien het belang van genomics, maar plaatsen wel een kanttekening. De techniek moet zich nog bewijzen, de indexen worden nog vaak bijgesteld, zeggen ze.

Langleefbaarheid

Naast het kiezen van de juiste fokdoelen is er meer van belang, vindt fokkerijadviseur Patrieck Thienpondt. Wil je de genetische aanleg tot uiting laten komen, dan moet het management op orde zijn, stelt hij. Het gaat om een consequente toepassing van protocollen bij bijvoorbeeld droogzetten, klauwverzorging of tochtwaarneming. Adviseur Johan Wynants zegt naast productie veel belang te hechten aan langleefbaarheid (PL of productive life). Daarvoor zijn gezondheidskenmerken van belang zoals vruchtbaarheid, uiergezondheid en robotgeschiktheid of klauwgezondheid.

(Bron foto: Pixabay)