Nieuws

Foodtrends in beeld

Het Food Trendpanel, een project van CoE Food brengt trends en ontwikkelingen binnen de voedingsmiddelenindustrie in kaart over gezondheid, duurzaamheid, innovatie en consumentenmarketing.

De voedingsmiddelensector is altijd in beweging. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen is in 2014 het Food Trendpanel opgericht. Hierin werken vier hogescholen samen met bedrijven uit de foodsector. Deelnemende bedrijven krijgen vanaf 2016 jaarlijks een online enquête toegestuurd met vragen over gezondheid, duurzaamheid, innovatie en consumentenmarketing. De opgedane inzichten worden met de bedrijven gedeeld en vormen een inspiratiebron voor het onderwijs.

Trends

Voor het onderwijs in de foodsector is het belangrijk te weten wat er speelt. Waar zijn de voorlopers in food mee bezig? Wat zijn de trends en hoe ontwikkelen die zich? In 2014 hebben 51 bedrijven uit 8 sectoren de eerste enquête van het Food Trendpanel ingevuld. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat de geënquêteerden minder E-nummers belangrijker vinden dan minder zout, dat ze veel waarde hechten aan transparantie en duurzaamheid in de marketingstrategie en dat bij innovatie productontwikkeling de boventoon voert. De resultaten van die eerste enquête uit 2014 zijn beschikbaar via een rapport en infographic.

Project

Het Food Trendpanel is een initiatief van het Centre of Expertise Food. De HAS hogeschool is penvoerder van dit project en werkt samen met hogeschool Inholland, hogeschool Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool. Via de website van Food Trendpanel kun je op de hoogte gehouden worden van de laatste trends in de voedingsmiddelensector.

(Bron foto: Thinkstock)