Nieuws

Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat hebben in 2018 bijna 5 duizend kilo bestrijdingsmiddelen gebruikt, meldt het CBS in een bericht. Dat is ongeveer 82% minder dan in 2013, toen het gebruik nog zo'n 25 duizend kilo bedroeg. Middelen die nog gebruikt worden, worden voor het grootste deel ingezet bij het onderhoud van het spoor.

Verhardingen

Die daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de wijzigingen in de wetgeving, eind 2017, waardoor overheden geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken op verhardingen. Ook is het niet meer toegestaan om deze middelen in de groenvoorziening te gebruiken. Uitzonderingen gelden onder strikte voorwaarden voor veilige exploitatie van bepaalde terreinen, zoals het spoor of sportvelden.

Het grootste deel van de middelen (69%) wordt ingezet om spoorbanen en rangeerterreinen onkruidvrij te houden. In 2018 werd daarvoor 3250 kilo aan middelen gebruikt, 16% minder dan in 2013 toen nog 3850 kilo werd gebruikt. Spoorbeheerders gebruiken met name glyfosaat (Roundup). Daarnaast gebruiken ze MCPA en 2,4D.

Glyfosaat

Het gebruik van glyfosaat is sinds 2013 fors verminderd, met bijna 90%. In 2013 werd van dit middel door overheidsinstellingen nog 19307 kilo gebruikt, in 2018 was dat nog maar 2219 kilogram. Gemeenten gebruikten in 2018 glyfosaat (307 kilo) vooral voor de bestrijding van exoten als Japanse duizendknoop (112 kilo) en Amerikaanse vogelkers (147 kilo).

Eikenprocessierups

Een ander probleem is de eikenprocessierups. Overheden mogen voor deze plaag onder beperkte voorwaarden gewasbeschermingsmiddelen toepassen. In 2018 werd hiervoor door de gemeenten 315 kilogram van een microbiologisch bestrijdingsmiddel ingezet.

Alternatieven

Door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen is het areaal waarop alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden worden ingezet fors toegenomen tot bijna 60 duizend hectare, bijna anderhalf keer zoveel als in 2013. Gemeenten maken dan gebruik van methoden als borstelen of branden. Ook de bestrijding met heet water of stoom neemt toe. De methoden worden met sensorsturing steeds preciezer.

(Bron foto: Ellywa [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)

Links

(1)