Nieuws

Forse groei areaal graan en consumptieaardappelen

graanteelt,
Bron foto: sh_988, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    graan, aardappelen
  • Interessant voor
    akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Onder invloed van de sterk gestegen graanprijzen in de eerste helft van 2022 is het graanareaal met bijna 15.000 ha (8,6%) toegenomen. Ook het areaal consumptieaardappelen is flink toegenomen met 5.200 ha (7,3%). Daarmee is de terugval in 2021 door de coronacrisis weer goedgemaakt. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.

In het rapport Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: editie 2023 beantwoorden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vraag: Hoe staat de groene sector ervoor in 2023? Daaruit blijkt dat de toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2021 circa 57 mld. euro bedraagt. De werkgelegenheid groeide tot 600.000 arbeidsjaren in 2021. Het akkerbouwcomplex is met een toegevoegde waarde van ruim 28 mld. euro in 2021 opnieuw het grootst binnen het totale agrocomplex.  

Lees meer over de voornaamste ontwikkelingen in de groene sector in het 176-pagina’s tellend rapport. Er is ook een nieuwe website waar de relevante data over landbouw, natuur en voedsel te vinden zijn.  

Meer over de staat van landbouw, natuur en voeding

(10)
Bijna vijf op de tien boeren halen inkomsten uit verbreding Nederlanders kopen minder voedsel met keurmerk door prijsstijgingen Productiewaarde tuinbouw daalde 3 procent Forse groei areaal graan en consumptieaardappelen Groei biologisch landbouwareaal zet door Lichte uitbreiding areaal onder glas, stabilisatie aantal bedrijven Groot deel van waterlichamen bereikbaar voor vissen in 2027 Weidegang lijkt te stabiliseren Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer Afname verkoop en gebruik antibiotica