Menu
Nieuws

Forse reductie broeikasgassen uit landbouw is mogelijk

Op lange termijn is een forse reductie van de broeikasgasemissie in de Nederlandse landbouw mogelijk. Zo kun je de emissie van 53,5 megaton terugbrengen tot 10,9 megaton, blijkt uit een verkenning.

false