Nieuws

Forse uitstoot leveringsketens voedselgiganten

Oxfam Novib stelt dat ’s werelds grootste 10 voedselbedrijven samen meer broeikasgassen uitstoten dan Scandinavië. Deze bedrijven ‘zijn niet alleen zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, zij dragen zelf ook substantieel bij aan dit wereldwijde probleem’.

Dit is te lezen in een nieuwsbericht op de site van Oxfam Novib over het rapport ‘Standing on the sidelines’ (Oxfam Novib, Engelstalig, mei 2014). Het rapport is bedoeld ter ondersteuning van de campagne ‘Behind the Brands’ die zich richt op het milieu- en sociale beleid van ’s werelds tien grootste levensmiddelenbedrijven.

Het rapport gaat onder meer in op uitstoot door de voedselindustrie, maar ook op ontbossing en een niet duurzame wijze van landgebruik.

Hogere voedselprijzen

In het nieuwsbericht is te lezen dat een aantal van de top 10-bedrijven financiële schade leidt door klimaatverandering. Zo geeft Unilever aan 415 miljoen Amerikaanse dollars op jaarbasis te verliezen door klimaatverandering en General Mills begin dit jaar 62 productiedagen door extreem weer. Ontwikkelingen als deze kunnen leiden tot prijsstijgingen. Oxfam Novib heeft berekend dat sommige producten tot wel 44% duurder kunnen worden binnen nu en 15 jaar.

Uitstoot

Ongeveer de helft van de totale uitstoot van de voedselgiganten, wordt volgens de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking veroorzaakt door de productie van landbouwgewassen in hun leveringsketen. Oxfam Novib: ‘maar deze uitstoot wordt niet gedekt door de reductiedoelen die de bedrijven zichzelf hebben gesteld’. Verder wordt gemeld: ‘Samen produceert de “Top Tien” 263,7 miljoen ton aan broeikasgassen’.

In het nieuwsbericht en het rapport is te lezen om welke bedrijven het gaat, hoe Oxfam Novib vindt dat de bedrijven zouden moeten omgaan met uitstoot en klimaatverandering, enzovoorts.


(Bron foto: Pixabay)