Nieuws

Fosfaatmeststof uit rundermest na mestraffinage

Door mest te bewerken: scheiden en raffineren kun je er hoogwaardige grondstoffen uithalen zoals fosfaatmeststoffen. Er is in principe voldoende fosfaat uit dierlijke mest beschikbaar om fosfaat uit kunstmest te vervangen, constateert lector Van Kasteren tijdens een inspiratiesessie.

Dierlijke mest is energierijk en zit vol met waardevolle stoffen, denk aan mineralen en organische stoffen. Die mineralen als stikstof, fosfaat en kalium zijn waardevolle voedingsstoffen voor de plant. De organische stoffen zijn waardevol voor de bodem. Organische stof zorgt ervoor dat het bodemleven zich kan ontwikkelen en dat de bodem het vocht beter vast kan houden. En de energie kun je ook gebruiken.

Bioraffinage

Wil je die grondstoffen efficiënt benutten, dan moet je wel weten hoe je ze eruit haalt. Han van Kesteren, lector Duurzame energie en groene grondstoffen bij Aeres Hogeschool, legt op 29 mei in zijn inspiratiesessie van 20 minuten uit wat er mogelijk is. Zijn lectoraat is met bedrijven, overheid en onderzoekers van Wageningen University & Research betrokken bij het project Circulaire Rundermest. Doel van dat project is te onderzoeken welke bioraffinagetechnieken duurzaam en effectief zijn om waardvolle producten uit rundermest te halen.

Fosfaat

Het onderzoek richt zich vooral op fosfaat. Hij gaat tijdens zijn inleiding in op de fosforbalans in de Nederlandse landbouw. De aanvoer van fosfor is groter dan de afvoer van fosfor. Er blijft altijd wat fosfaat achter, met andere woorden: fosfaat hoopt zich op. Aan de hand van getallen maakt hij duidelijk dat we de import van fosfaat uit kunstmest, ongeveer 7 miljoen kilo, in theorie zouden kunnen vervangen door fosfaat uit dierlijke mest. We exporteren ongeveer 16 miljoen kilo fosfaat in dierlijke mest.

Meststoffen

Je kunt rundermest scheiden in een dikke en dunne fractie. In die dikke fractie zit in verhouding meer fosfaat dan in de dunne fractie. Door mestraffinage kun je er fosfaatmeststoffen uithalen als calciumfosfaat en struviet. Uit proeven blijkt dat die meststoffen vergelijkbaar zijn met de fosfaatkunstmest monoammoniumfosfaat (MAP).

Van Kasteren besluit zijn inspiratiesessie met de constatering dat mestraffinage goede resultaten oplevert, ook economisch, maar dat er voor toepassing in de praktijk nog wel wat in de mestwetgeving aangepast moet worden.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)