Nieuws

Fosfaatproductie 2017 onder fosfaatplafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest kwam in 2017 uit onder het door de EU vastgestelde fosfaatplafond, meldt het CBS. De productie in 2017 was 5 miljoen kilo lager dan het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo.

De fosfaatproductie in de veehouderij bedroeg in 2017 167,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend op basis van van voorlopige cijfers.

Fosfaatreductieplan

Het CBS noemt in een nieuwsbericht verschillende verklaringen voor de daling van de fosfaatproductie. Door het fosfaatproductieplan van de overheid is de omvang van de melkveestapel gekrompen. Daarnaast daalde het fosforgehalte in mengvoer voor melkvee en varkensvoer. En door de fipronil-affaire is ook de fosfaatproductie in de pluimveesector gedaald.

Melkvee

Door de introductie van fosfaatrechten daalde het aantal melkkoeien in 2017 met 130.000, een daling van 8%. De daling van het aantal kalveren, pinken en vaarzen was met 12% nog sterker (150.000 dieren). En het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee is met 4% gedaald.

De fosfaatproductie in de melkveesector bedroeg in 2017 85,2 miljoen kilo, 4,3 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. De fosfaatproductie in de vleesrundveesector bleef met 10,9 miljoen kilo vrijwel gelijk. De totale fosfaatproductie van de rundveesector was 96,1 miljoen kilo. Dit is 4,4% dan een jaar eerder.

Varkens

Ook in de varkenssector daalde de fosfaatproductie door een lager fosforgehalte in het voer. Bovendien waren er in 2017 circa 100.000 vleesvarkens minder dan in 2016. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2017 uit op 37,1 miljoen kilo, 2,1 miljoen kilo minder dan in 2016.

Fipronil

In de pluimveesector daalde de fosfaatproductie in 2017 met 0,9 miljoen kilo. De totale productie kwam uit op 28,0 miljoen kilo. De fipronil-affaire, waardoor 3 miljoen dieren werden afgevoerd, zorgde voor een daling van het aantal leghennen.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(7)